IT-Audit, Compliance & Advisory


Bij ITACA staat gezamenlijk leren centraal, dat wil zeggen gezamenlijk met andere studenten en docenten leren, onderzoeken en communiceren over de theorie én de praktijk van IT-audit, ‑compliance & -advisory. De hiervoor kenmerkende interactiviteit komt enerzijds terug in het karakter van de colleges, waarin studenten met wisselende topdocenten uit de praktijk van mening wisselen, en anderzijds bij het uitwerken van diverse groepscasussen.