IT-Audit, Compliance & Advisory


ITACA richt zich op studenten met minimaal een WO-masterdiploma op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, informatica of accountancy. Afhankelijk van de vooropleiding van de student zal de nominale studieduur 2 jaar (RA's en AA's) of 2,5 jaar (overige studenten) bedragen. De beoordeling geschiedt door een toelatingscommissie. Studenten met een HBO- of WO-bachelordiploma dienen eerst een pre-masterprogramma te volgen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier en intakeformulier.
Voorafgaand aan de plaatsing vind er altijd een intakegesprek plaats. Het aanmeldings- en intakeformulier dient tezamen met de bijbehorende documenten per e-mail verzonden te worden naar: edp.sbe@vu.nl

Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

De inschrijvingstermijn voor het eerste collegejaar sluit 12 januari 2018 (start colleges januari). De inschrijving voor het tweede en derde collegejaar van de opleiding sluit 15 augustus (start colleges september).