IT-Audit, Compliance & Advisory


 

Aicha Rahali
Aicha is werkzaam als opleidingscoördinator van ITACA

Aicha is active as Program Coordinator for ITACA.
Aicha2
Prof. dr. ing. A. Shahim MSc RE CGEIT CRMA Abbas is hoogleraar op het gebied van de IT-Auditing, Governance, Risk en Compliance (GRC) en voorzitter van ITACA. Hij is ook actief in de praktijk en is onlangs aangesteld als Global Head of GRC bij Atos Consulting. Als lid van het internationale management team, leidt en stuurt Abbas de GRC consulting wereldwijd. Abbas vervult zijn mondiale rol vanuit het Atos-kantoor in Amstelveen, Nederland.  

Abbas is a full professor in the field of IT-Auditing, Governance, Risk and Compliance (GRC) and chairs the ITACA program. He is also active in practice and has recently been appointed as the global head of GRC at Atos Consulting. As a member of the international management team, Abbas leads and directs the GRC consulting practices worldwide. Abbas fulfills his global role from the Atos office in Amstelveen, the Netherlands
Abbas
Prof. dr. ir. R. Paans RE Ronald is hoogleraar bij ITACA, partner bij Noordbeek B.V. en lid van de Raad voor Beroepsethiek van NOREA.  

Ronald is a professor at ITACA, a partner at Noordbeek B.V. and member of the Council for Professional Ethics of NOREA
Nieuw: Component
S. Schinagl MSc EMITA QSA CISA Stef verzorgt colleges en collegeondersteuning, is secretaris van de toetscommissie en is betrokken bij het onderhouden van het kwaliteitssysteem van ITACA. Stef werkt aan onderzoek naar ‘Information Assurance’. Dit heeft geleid tot drie internationale B-publicaties.  

Stef gives lectures and provides college/lecturesupportlecture support, he is the secretary of the Assessment Committee and is involved in maintaining the qualitysystem.quality system of ITACA. Stef is working on a research intoon 'Information Assurance'. This has led to three international B-publications.
Stef     
Drs. K.H.G.J.M. Ho RE RA Kai Hang is als vaktechnisch coördinator betrokken bij diverse aspecten van de bedrijfsvoering van Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory.ITACA. Daarnaast is hij werkzaam bij Deloitte op het gebied van Quality & Risk Management van de Risk Advisory service line. Tevens is hij lid van het College Kwaliteitsonderzoek van NOREA.  

Kai Hang is involved in several aspects of the governance ofPostgraduate IT Audit, Compliance & Advisory.of ITACA. Furthermore he works at Deloitte in the field of Quality & Risk Management of the Risk Advisory service line. He is also member of the CKO (College Kwaliteitsonderzoek) of NOREA.
Foto Kai Hang Ho
J.C. van Praat RE RA Jan is Register IT-Auditor en Registeraccountant en op de VU docent BIV-Basics. Jan is werkzaam als IT-auditor bij MN, een pensioenuitvoerder in Den Haag. Verder is hij co-auteur van het boek Inleiding ICT-auditing.  

Jan is Registered IT Auditor and RegisterChartered Accountant and also a BIV Basics lecturer at the VU. Jan works as IT auditor at MN as a pension administrator in the Hague. He also is the co-author of the book “Introduction IT auditing”.
JC 
P. Harmzen RE RA Paul is sinds de start van ITACA betrokken bij in eerste instantie de praktisch gerichte colleges/workshops en later tevens actief in het begeleiden van studenten tijdens het scriptieproces. Hij is tevens voorzitter van de Opleidingscommissie. Sinds 4 jaar is Paul verbonden als partner aan Control Solutions International, een samenwerkingsverband van experts op het gebied van (IT) audit, compliance en risk met een focus op informatiebeveiliging, certificeringen, internal audits, quality assurance en compliance testing.  

Since the start of ITACA, Paul has been involved in practically oriented lectures / workshops initially and later also active in supporting students during the thesis process. He is also chairman of the Education Committee.Since 4 years Paul is a partner at Control Solutions International, a partnership of experts in (IT) audit, compliance and risk with a focus on information security, certifications, internal audits, quality assurance and compliance testing.
Paul 
Dr. R. Matthijsse RE René is associate professor en binnen de opleidingITACA als scriptiecoördinator verantwoordelijk voor het resultaatgericht afleveren van scriptiestudenten voor het mondeling eindexamen, en voor de professionalisering van Onderzoek. Daarnaast heeft hij een aanstelling als lector bij Fontys Hogescholen voor het vakgebied Informatiemanagement en Control in een ketenomgeving.
René is an associate professor and athe thesis coordinator withinthe study.within ITACA. As a thesis coordinator he is responsible for delivering results-oriented thesis students for the oral examination, and the professionalization of research. He also has a position as a lecturer at Fontys Hogescholen forin the field of Information Management and Control in a chain environment.
Rene