IT-Audit, Compliance & Advisory


Voor wie is de opleiding bestemd?

ITACA richt zich op zowel IT-auditors werkzaam in een interne als een externe functie. Het is een op de praktijk gerichte opleiding op wetenschappelijk niveau. Tijdens de opleiding worden studenten getraind in de kennis, inzichten én vaardigheden die een IT-auditor in deze tijd nodig heeft om zowel een auditrol als een adviesrol te kunnen vervullen, afhankelijk van de situatie. Reflectie op de eigen dagelijkse praktijk speelt een grote rol in de opleiding.