IT-Audit, Compliance & Advisory


Het volledige ITACA-programma bedraagt 2,5 jaar (2 jaar voor RA's en AA's met een WO-masterdiploma, zie toelating). Gedurende de opleiding wordt op vrijdag van 09:30-17:00 colleges gegeven.

Schema modules

schema_modules_nieuw2

Studiebelasting
Ter indicatie is hieronder een overzicht gegeven van het aantal collegedagen per collegejaar. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van de student zelf (achtergrond, kennis en ervaring van de student en zijn/haar affiniteit met het desbetreffende onderwerp).

CollegejaarPeriodeAantal collegedagen
1januari - juni19
2september - juni26
3september - juni34


Eerste collegejaar (januari-juni)
Voor een IT-auditor is het essentieel dat het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) wordt beheerst.

Tweede collegejaar (september-juni)
Het tweede collegejaar begint met de module Information System Assurance. Vervolgens wordt ingegaan op de inrichting en het beheer van de informatiehuishouding en het realiseren en implementeren van informatiesystemen. Na de module over compliance en auditing wordt het tweede collegejaar afgesloten met de module Advisory.

Derde collegejaar(september-juni)
In het derde collegejaar van de opleiding wordt de brede doelstelling van het tweede collegejaar voortgezet met de module IT Assurance. Vervolgens wordt de noodzakelijke kennis van automatiseringstechnieken en het beheer ervan bijgebracht. De nadruk ligt op materiekennis en interne controle-, beheersings- en beveiligingsaspecten. Het derde collegejaar wordt afgesloten met de workshop Realisatie van een auditaanpak.