IT-Audit, Compliance & Advisory


IT-Audit, Compliance & Advisory

De Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (ITACA) is een brede postinitiële MSc-opleiding die aan haar studenten een goed beeld geeft van de complexe samenhang tussen bedrijfseconomie, IT en accountancy. ITACA besteedt daarbij uitgebreid aandacht aan de implicaties voor een methodische onderzoeksaanpak, oordeelsvorming en advisering. Gezien de evolutie van het vakgebied is de opleiding in de loop der tijd uitgebreid met meer aandacht voor wet- en regelgeving, de moderne eisen voor IT-compliance, privacy en risicobeheersing, en de adviesvaardigheden van de IT-auditor op het gebied van IT en cybersecurity.  De doelstelling van deze studie is het opleiden van studenten om (zelfstandig) onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen uit te voeren op, dan wel te adviseren over, operationele systemen en systemen in ontwikkeling. Onderzoeksaspecten betreffen bijvoorbeeld de afgesproken kwaliteitsaspecten van de te automatiseren of geautomatiseerde informatiesystemen, de automatiseringsorganisatie en de technische/organisatorische infrastructuur van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Namens de opdrachtgever wordt vastgesteld welke mate van vertrouwen men in de gebruikte IT mag hebben.

De opleiding is zodanig ingericht dat de studenten worden opgeleid tot algemeen IT-auditor. Daarnaast is er een aantal verdiepingscolleges, waarbij specifieke systemen centraal staan. Tijdens workshops wordt de nadruk gelegd op de samenwerking tussen IT-auditors met verschillende deskundigheden, een samenwerking die in de praktijk van IT-auditing onontbeerlijk is.

Afgestudeerden van deze opleiding voeren onder andere opdrachten uit ten behoeve van:
- het management, in het kader van de beperking van onzekerheden;
- de registeraccountant, in het kader van de jaarrekeningcontrole;
- wet- en regelgevers, alsmede het maatschappelijk verkeer, in het kader van het vaststellen van de mate waarin wetten en regels worden nageleefd;
- overige belanghebbenden.

De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors(NOREA).


Taal
Nederlands
Collegegeld
Collegegeld
Inschrijven
Toelatingseisen en aanmelden
Startdatum
september en februari
Vorm
Deeltijd
Interessegebied
Economie, Recht en Bestuur
Toelatingseisen
Toelatingseisen en aanmelden