IT-Audit, Compliance & Advisory


Jaarlijks dient college-, tentamen- en examengeld te worden voldaan.
Voor het collegejaar 2017-2018 gelden de volgende bedragen:

  • pre-masterprogramma van ITACA (start september): € 2.850,-
  • college- en tentamengeld voor het eerste collegejaar (januari - augustus): € 4.950,-
  • college- en tentamengeld voor het tweede collegejaar (september - augustus): € 7.950,-
  • college-, tentamen- en examengeld voor het derde collegejaar (september - augustus): € 7.950,-

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met kosten van syllabi, literatuur en eventuele deficiënties.
      

De kosten voor een herkansing van de workshop Realisatie van een auditaanpak of een eventueel verlengingsjaar in het kader van het maken van de scriptie bedragen € 3.500,-

De hiervoor genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Het college-, tentamen- en examengeld dient binnen twee maanden na plaatsing van de student op de opleiding te worden voldaan. Ter betaling van het college-, tentamen- en examengeld wordt een factuur gezonden naar het adres van de student of zijn/haar werkgever, conform de opgave bij het factuuradres op het aanmeldingsformulier. De op de website vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen.