Opleidingen Accounting

De synthese van onderzoek, onderwijs en praktijk biedt onze studenten de kennis en vaardigheden om succesvol te zijn in het dynamische werkveld van de accounting en finance professional. Ons onderzoek richt zich daarom zowel op een intellectuele bijdrage aan het kennisgebied als een betekenisvolle bijdrage aan de Accounting en Finance gemeenschap waar het hun behoeften en vragen aangaat. Onze staf bestaat uit excellente onderzoekers en docenten met expertise in het brede werkveld van de accounting en finance professional werkzaam in de private dan wel de publieke sector. Veel docenten bekleden senior en aansprekende posities in de zakelijke dienstverlening, financiële instellingen en andere bedrijven. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van onze programma’s door dat zo verzekerd wordt dat de programma’s praktisch relevant zijn en blijven. Het biedt de studenten de mogelijkheid optimaal te profiteren van een combinatie van theorie en praktijk.

The International Executive MBA in Finance and Control (IEMBAFC)
A unique programme with the best researchers and teachers from  the three following leading business schools:  Norwegian School of Economics, Aalto University (Finland) and Vrije Universiteit, Amsterdam. 

Part-time Master of Science Programmes


Controllersopleiding (Executive Master in Finance & Control)
De controllersopleiding van de VU is de oudste controllersopleiding in Nederland en nog steeds toonaangevend voor de ontwikkeling van het beroepsveld. De opleiding leidt talent op voor senior posities in finance en control.

IT-Audit, Compliance & Advisory
Tijdens deze brede masteropleiding worden vanuit het oogpunt van oordeelsvorming en advisering strategische, tactische en operationele vraagstukken behandeld betreffende de techniek en organisatie van IT.

Postgraduate Master's Programmes

Certified Public Controllersopleiding
De opleiding tot Certified Public Controller (CPC) van het Zijlstra Center is toegesneden op de eigen dynamiek van de publieke en non-profitsector en geeft het brede kader om een senior positie als public controller of financial optimaal in te vullen.

Compliance & Integriteit Management
Wilt u als senior professional compliance- en integriteitactiviteiten structureren en positioneren in uw organisatie? Dan voorziet de opleiding Compliance & Integriteit Management u van de benodigde kennis en vaardigheden.

Digital Auditing
Het eerste postgraduate programma specifiek opgezet voor financial auditors. Dit programma slaat de brug tussen de wereld van financial audit en IT audit. Na afronding van dit programma kun je effectief en succesvol functioneren in een omgeving gedreven door technologie.

International Executive Master in Auditing

The program is specially designed for high-potential, internationally-oriented students. Students from all over the world entering the program have high career potential and will have obtained a basic education in accounting and auditing. Students may already be employed as an auditor or looking to improve their educational background for entry into the accounting profession. The program is of particular interest to bright, young students with an international focus who wish to become qualified auditors in the Netherlands, UK or the US.

Register Accountant
De registeraccountant controleert de jaarrekening. Om dit goed te kunnen doen, worden van een registeraccountant tegenwoordig andere kwaliteiten verwacht dan vroeger. Als VU-RA leer je oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen, en er adequaat op in te spelen.

Professional Programmes

Certified Management Accountant
De opleiding tot Certified Management Accountant is vooral bestemd voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen die een financieel-economische functie ambiëren binnen een (internationale) onderneming.

Diploma CMA
De cursus Diploma Certified Management Accountant (CMA) is vooral bedoeld voor afgestudeerde accountants die zich willen verbreden naar het controllersvak of een overstap willen maken naar een functie in het financieel economisch management. Deze cursus is ook nuttig voor accountants in business die een theoretische onderbouwing willen.

Diploma IFRS
Diploma IFRS is één van de hoogst gewaardeerde en meest succesvolle cursussen gegeven op het gebied van internationale verslaggevingsstandaarden. De belangrijkste internationale standaarden en interpretaties worden op heldere wijze behandeld.

emptyLeergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials
Deze leergang bouwt voort op de leergang business analytics voor financials. Onderwerpen die worden behandeld zijn data governance, big data, advanced analytics en de invloed van big data op het business model van bedrijven.

Leergang Business Analytics voor Financials
Performance management kan niet meer zonder data analytics. De leergang Business Analytics wordt daarom aangeboden voor financials die zichzelf willen bekwamen op dit vlak om goed voorbereid te zijn op een snel toenemende rol van data voor de beslissingsondersteunende rol van de financiële functie.

Leergang Internal Auditing
De leergang is bestemd voor iedereen die serieus aan de slag wil met internal auditing en daarvoor al een basis in zijn bagage met zich meebrengt. Het is een ideale opstap voor finance professionals die een carrièreswitch willen maken richting internal auditing of meer van dit vakgebied willen begrijpen.

Zijlstra PE Programma
Het Zijlstra PE programma voor CPC RA en RC VU academisch PE onderwijs voor publieke sector semipubliek domein public control Public governance Public Leadership.

Masterclass Information, Technology and Control
Masterclass die vooral gericht zal zijn op het bijspijkeren van noodzakelijke vakkennis over de meest belangrijke trends in informatietechnologie, de beginselen van goede datagovernance en de rol die daarbij van de financiële functie mag worden verwacht.