Opleidingen

De synthese van onderzoek, onderwijs en praktijk biedt onze studenten de kennis en vaardigheden om succesvol te zijn in het dynamische werkveld van de accounting en finance professional. Ons onderzoek richt zich daarom zowel op een intellectuele bijdrage aan het kennisgebied als een betekenisvolle bijdrage aan de Accounting en Finance gemeenschap waar het hun behoeften en vragen aangaat. Onze staf bestaat uit excellente onderzoekers en docenten met expertise in het brede werkveld van de accounting en finance professional werkzaam in de private dan wel de publieke sector. Veel docenten bekleden senior en aansprekende posities in de zakelijke dienstverlening, financiële instellingen en andere bedrijven. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van onze programma’s door dat zo verzekerd wordt dat de programma’s praktisch relevant zijn en blijven. Het biedt de studenten de mogelijkheid optimaal te profiteren van een combinatie van theorie en praktijk.


International Executive MBA in Finance and Control

Meer informatie over deze opleiding volgt in 2018.

Part-time Master of Science programmes


Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)

De controllersopleiding van de VU is de oudste controllersopleiding in Nederland en nog steeds toonaangevend voor de ontwikkeling van het beroepsveld. De opleiding leidt talent op voor senior posities in finance en control.

IT-Audit, Compliance & Advisory

Tijdens deze brede masteropleiding worden vanuit het oogpunt van oordeelsvorming en advisering strategische, tactische en operationele vraagstukken behandeld betreffende de techniek en organisatie van IT.

Postgraduate master's programmes


International Executive Master in Auditing

Deze opleiding biedt in samenwerking met Florida State University een wereldwijde benadering van auditkwesties. Na afloop kunt u de praktijk ingaan in Europa, de VS en opkomende economieën.

Register Accountant

De registeraccountant controleert de jaarrekening. Om dit goed te kunnen doen, worden van een registeraccountant tegenwoordig andere kwaliteiten verwacht dan vroeger. Als VU-RA leer je oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen, en er adequaat op in te spelen.

Certified Public Controllersopleiding

De opleiding tot Certified Public Controller (CPC) van het Zijlstra Center is toegesneden op de eigen dynamiek van de publieke en non-profitsector en geeft het brede kader om een senior positie als public controller of financial optimaal in te vullen.

Compliance & Integriteit Management

Wilt u als senior professional compliance- en integriteitactiviteiten structureren en positioneren in uw organisatie? Dan voorziet de opleiding Compliance & Integriteit Management u van de benodigde kennis en vaardigheden.

Digital Auditing

Het eerste postgraduate programma specifiek opgezet voor financial auditors. Dit programma slaat de brug tussen de wereld van financial audit en IT audit. Na afronding van dit programma kun je effectief en succesvol functioneren in een omgeving gedreven door technologie.

Professional programmes


Leergang Business Analytics voor Financials

Performance management kan nauwelijks meer zonder data analytics. De leergang Business Analytics wordt daarom aangeboden voor financials die zichzelf willen bekwamen op dit vlak om goed voorbereid te zijn op een snel toenemende rol van data voor de beslissingsondersteunende rol van de financiële functie.

Leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials

Deze leergang bouwt voort op de leergang business analytics voor financials. Onderwerpen die worden behandeld zijn data governance, big data, advanced analytics en de invloed van big data op het business model van bedrijven.

Leergang Excel(l) in Analytics

Spreadsheets worden veel gebruikt in data analytics. Deze leergang helpt u goed voorbereid te zijn op een snel toenemende rol van data en analyses voor de beslissingsondersteunende rol van de financiële functie.

Diploma IFRS

Diploma IFRS is één van de hoogst gewaardeerde en meest succesvolle cursussen gegeven op het gebied van internationale verslaggevingsstandaarden. De belangrijkste internationale standaarden en interpretaties worden op heldere wijze behandeld.

Certified Management Accountant

De opleiding tot Certified Management Accountant is vooral bestemd voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen die een financieel-economische functie ambiëren binnen een (internationale) onderneming.

Diploma CMA

De cursus Diploma Certified Management Accountant (CMA) is vooral bedoeld voor afgestudeerde accountants die zich willen verbreden naar het controllersvak of een overstap willen maken naar een functie in het financieel economisch management. Deze cursus is ook nuttig voor accountants in business die een theoretische onderbouwing willen.

Zijlstra PE programma

het Zijlstra PE programma voor CPC RA en RC VU academisch PE onderwijs voor publieke sector semipubliek domein public control Public governance Public Leadership