Opleidingen Accounting & Control

De toonaangevende opleidingen van de VU op het gebied van Accounting en Control bieden hoogstaand academisch onderwijs in combinatie met praktische en relevante kennis voor accounting en control professionals uit zowel de private als de publieke sector. De synthese van onderzoek, onderwijs en praktijk biedt onze studenten de kennis en vaardigheden om succesvol te zijn in het dynamische werkveld van de accounting en control professional. Ons onderzoek richt zich daarom zowel op een intellectuele bijdrage aan het kennisgebied als een betekenisvolle bijdrage aan de Accounting en Control gemeenschap. Onze staf bestaat uit excellente onderzoekers en docenten met expertise in het brede werkveld van de accounting en control professional die werkzaam is in de private dan wel de publieke sector. Veel docenten bekleden senior en aansprekende posities in de zakelijke dienstverlening, financiële instellingen en overige bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van onze programma’s doordat zo verzekerd wordt dat de programma’s praktisch relevant zijn en blijven. Het biedt studenten de mogelijkheid optimaal te profiteren van een combinatie van theorie en praktijk.

ACCOUNTING

Register Accountant
De registeraccountant controleert de jaarrekening. Om dit goed te kunnen doen, worden van een registeraccountant tegenwoordig andere kwaliteiten verwacht dan vroeger. Als VU-RA leer je oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen, en er adequaat op in te spelen.

Certified Management Accountant
De opleiding tot Certified Management Accountant is vooral bestemd voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen die een financieel-economische functie ambiëren binnen een (internationale) onderneming.

Certified Management Accountant (English)
The CMA program leads to the American certification of Certified Management Accountant (CMA).

Diploma Certified Management Accountant 
De cursus Diploma Certified Management Accountant (CMA) is vooral bedoeld voor afgestudeerde accountants die zich willen verbreden naar het controllersvak of een overstap willen maken naar een functie in het financieel economisch management. Deze cursus is ook nuttig voor accountants in business die een theoretische onderbouwing willen.

Diploma International Financial Reporting Standards 
Diploma International Financial Reporting Standards (IFRS) is één van de hoogst gewaardeerde en meest succesvolle cursussen gegeven op het gebied van internationale verslaggevingsstandaarden. De belangrijkste internationale standaarden en interpretaties worden op heldere wijze behandeld.

International Executive Master in Auditing
The program is specially designed for high-potential, internationally-oriented students. Students from all over the world entering the program have high career potential and will have obtained a basic education in accounting and auditing. Students may already be employed as an auditor or looking to improve their educational background for entry into the accounting profession. The program is of particular interest to bright, young students with an international focus who wish to become qualified auditors in the Netherlands, UK or the US.


CONTROL

The International Executive MBA in Finance and Control (IEMBAFC)
A unique programme with the best researchers and teachers from  the three following leading business schools:  Norwegian School of Economics, Aalto University (Finland) and Vrije Universiteit, Amsterdam.

Controllersopleiding (Executive Master in Finance & Control)
De controllersopleiding van de VU is de oudste controllersopleiding in Nederland en nog steeds toonaangevend voor de ontwikkeling van het beroepsveld. De opleiding leidt talent op voor senior posities in finance en control.

Certified Public Controllersopleiding
De opleiding tot Certified Public Controller (CPC) van het Zijlstra Center is toegesneden op de eigen dynamiek van de publieke en non-profitsector en geeft het brede kader om een senior positie als public controller of financial optimaal in te vullen.

Executive Program Public CFO
In een zesdaags programma worden de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van control, governance en leiderschap besproken, met in het bijzonder aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van Big Data en IT.

Young Public Controllers opleiding
De Young Public Controllers opleiding richt zich op young professionals die tot maximaal drie jaar werkzaam zijn als controller, financieel adviseur of trainee op het gebied van control bij een publieke of non-profitorganisatie. De opleiding helpt je om het vak van controller in een publieke omgeving in de vingers te krijgen en de vraagstukken die je tegenkomt met een bredere blik te benaderen.


AUDIT & COMPLIANCE

IT-Audit, Compliance & Advisory
Tijdens deze brede masteropleiding worden vanuit het oogpunt van oordeelsvorming en advisering strategische, tactische en operationele vraagstukken behandeld betreffende de techniek en organisatie van IT.

Compliance & Integriteit Management
Wilt u als senior professional compliance- en integriteitactiviteiten structureren en positioneren in uw organisatie? Dan voorziet de opleiding Compliance & Integriteit Management u van de benodigde kennis en vaardigheden.

Digital Auditing
Het eerste postgraduate programma specifiek opgezet voor financial auditors. Dit programma slaat de brug tussen de wereld van financial audit en IT audit. Na afronding van dit programma kun je effectief en succesvol functioneren in een omgeving gedreven door technologie.

Leergang Internal Auditing
De leergang is bestemd voor iedereen die serieus aan de slag wil met internal auditing en daarvoor al een basis in zijn bagage met zich meebrengt. Het is een ideale opstap voor finance professionals die een carrièreswitch willen maken richting internal auditing of meer van dit vakgebied willen begrijpen.