Leergang Dynamic control met een data driven approach

Data

De leergang bestaat uit zes colleges (14:00 - 17:00 en 18:00 - 21:00 uur) op 17, 24, en 31 oktober 2018.

Inhoud van de leergang

Na de kredietcrisis in 2008 duurde het gemiddeld 18 maanden voordat organisaties actie ondernamen. Dat is verleden tijd. Tegenwoordig begrijpt iedereen dat veranderingen ingrijpender worden en steeds sneller gaan. Dit resulteert in nieuwe uitdagingen voor het management, zoals: "Hoe stel ik mijn mensen in staat snel en daadkrachtig in te spelen op ingrijpende veranderingen?"; "Wat betekent dat voor mijn managementstijl, de wijze waarop ik de beschikbare middelen inzet en hoe ik de verantwoordelijkheden beleg?"; en tot slot "Hoe ziet mijn dynamic data-driven control systeem eruit?"

Het moet anders. Periodiek gegevens verzamelen en verrijken duurt te lang. Essentiële details moeten continue beschikbaar en toegankelijk zijn. Extrapoleren van trends volstaat niet meer. Met predictive analytics moet worden ingespeeld op kansen en bedreigingen. De controller is de regisseur bij het ontwikkelen van het dynamic control systeem. Gegevens en gedrag vormen de kern. Alle belangrijke bedrijfskenmerken worden op gegevensniveau vastgelegd en zo gestructureerd dat de benodigde informatie altijd op het juiste moment beschikbaar is en medewerkers direct kunnen acteren als dat nodig is. Zelfs als de omstandigheden ingrijpend veranderen.

De opleiding tot Executive Master in Finance & Control ('RC-opleiding', ´controllersopleiding´) van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt daarom de leergang Dynamic control met een data driven approach aan voor iedereen die betrokken is of een rol wil gaan spelen bij het ontwikkelen van en dynamic data-driven control systeem, zoals controllers, projectmanagers en business analisten.

In deze leergang gaat u zelf aan de slag met dynamic data-drivencontrol. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Dynamiseren besturing & informatiesysteem: impact voor uw organisatie
 2. Bedrijfsactiviteiten model: doel, inhoud en aanpak
 3. Performance & risico management: rol controller, verbinding in keten en managementlagen, 'waterbedeffect interne controle' en functiescheiding in besturings- & systeemperspectief
 4. Informatiestructuur: impact procesintegratie/standaardisatie, bedrijfsdimensies en accounts
 5. Administratie voor regelgeving & besturing: bedrijfsgebeurtenissen met financiële consequensties, impact corporate/lokale regelgeving, nut en noodzaak van doorbelasten
 6. Dashboards & predictive analytics: organiseren operationele, tactische en strategische informatievoorziening en inzet data analytics
 7. Data management: data awareness, - governance, -ownership en verbeteren data kwaliteit
 8. Dynamische financiële functie: concentreren/integreren, shared service/competence center
 9. Slagkracht door verbinding: samenhang componenten dynamisch besturingsmodel
 10. Aanpak 'think big, act small & scale fast': quick scan, activiteiten en deliverables

Leerdoelen

Na het afronden van de leergang:

 • weet u wat dynamic data-driven control omvat en wat de praktijkervaringen zijn bij de invoering
 • kunt u de verschillende componenten van een dynamic data-driven control systeem ontwikkelen
 • heeft u dit toegepast aan de hand van de casuïstiek uit uw eigen organisatie
 • beschikt u over dynamic control deliverables die u kunt inzetten in de dagelijkse praktijk

Certificering en PE

Na het voltooien van de leergang ontvangen de deelnemers een certificaat van de EMFC-opleiding en kunnen in totaal 18 PE-uren worden behaald.

Docenten

Fred Conijn RA

Fred Conijn is managing consultant bij de PA Consulting Group. Hij heeft meer dan 36 jaar praktijkervaring, op het gebied van finance & control, besturing van organisaties en de inrichting van informatievoorzieningen. Hij is dé expert in Nederland op het gebied van het toepassen van dynamic control. Fred is verbonden geweest aan de business universiteit Nyenrode als docent Management Control. In 2014 heeft hij het 'Business Design Developing Expert Program' van de Henley Business School afgerond. Sinds 1997 doet Fred onderzoek naar ontwikkelingen in de besturing van organisaties. Zijn praktijkervaringen en onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in meer dan tachtig artikelen en zes boeken. Fred is de auteur van het boek ´Aan de slag met dynamic control´. Fred behandelt de stof uit het boek en begeleidt de deelnemers bij het toepassen en bedrijfsspecifiek maken voor hun eigen organisatie.

Prof. dr. Bert Steens RC

Bert Steens is als hoogleraar verbonden aan de Executive Master of Finance & Control opleiding (RC-opleiding, controllersopleiding) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is econometrist (EUR), registercontroller (VU Amsterdam), master of change management (SIOO) en gepromoveerd op een onderzoek naar invloeden van transfer pricing op economische waardecreatie. Voor de controllersopleiding verzorgt hij de vakken management accounting, data analytics practica, en investment appraisal & business valuation en begeleidt hij kwantitatief praktijkonderzoek van afstudeerders. Hij adviseert ondernemingen bij management accounting & control vraagstukken en beschikt over ruime praktijkervaring opgedaan als partner van EY (1999 - 2001 en 2005 - 2018) en vice president van Capgemini (2001 - 2005). Bert verzorgt een bijdrage over trends en ontwikkelingen in de besturing en control van organisaties.

Inschrijving en kosten

De kosten van deelname aan de leergang bedragen EUR 2.450. Indien wij uw inschrijving vóór 15 september 2018 ontvangen, geldt een vroegboekkorting van EUR 500 en betaalt u EUR 1.950.

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de website.

Meer weten?

Neem dan contact op met Patty Faase of Ewald Liebegut, T. (020) 598 6035, E: controllers.sbe@vu.nl