Diploma CMA

De cursus Diploma Certified Management Accountant (CMA) is vooral bedoeld voor afgestudeerde accountants die zich willen verbreden naar het controllersvak of een overstap willen maken naar een functie in het financieel economisch management. Deze cursus is ook nuttig voor Accountants in Business die een theoretische onderbouwing willen.

De management accountant of controller vervult in de organisatie een financieel-economische functie. Deze functie wordt zowel in profit- als in non-profit organisaties uitgevoerd. Kern van de taak van de management accountant is het bewaken van de economische levensvatbaarheid van de organisatie. Hij/zij vervult in bedrijfseconomisch opzicht een spilfunctie en is daarom nauw verbonden met het management van de organisatie.

De cursus Diploma CMA is gericht op de Amerikaanse beroepskwalificatie op het gebied van Management Accounting. Het CMA-examen wordt georganiseerd door het Amerikaanse Institute of Certified Management Accountants (ICMA).

De examenonderdelen zijn hieronder aangegeven; tussen haakjes is bij ieder onderdeel het percentage van de examenstof aangegeven.

 
CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control

 • External Financial Reporting Decisions (15%);
 • Planning, Budgeting and Forecasting (30%);
 • Performance Management (20%);
 • Cost Management (20%);
 • Internal Controls (15%).


CMA Part 2: Financial Decision Making

 • Financial Statement Analysis (25%); 
 • Corporate Finance (20%);
 • Decision Analysis (20%);
 • Risk Management (10%);
 • Investment Decisions (15%);
 • Professional Ethics (10%).     

Actuele informatie over het Amerikaanse CMA programma is onder CMA Certification opgenomen op de website van het Institute of Management Accountants (IMA). Een gedetailleerd overzicht van het examenprogramma is opgenomen onder Taking The Exam op de website van het IMA. Alle vereisten ten aanzien van de CMA-opleiding kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook

Docent

Elbert de With, Programmaleider en Hoofddocent Management Accounting en Financial Statement Analysis van de CMA-opleiding

Coördinatie

Elbert de With en het VU CMA-secretariaat

Toelatingseisen

Master plus (deel)accountantsopleiding

Tijd en locatie

13.30 uur tot 17.30 uur in het VU Hoofdgebouw

Data

CMA Part 1    Vrijdag 7, 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 2018

CMA Part 2    Vrijdag 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 december 2018

Het volgen van de cursus CMA Part 1 levert maximaal 24 PE punten op (afhankelijk van aanwezigheid tijdens de cursus). Dit geldt ook voor de cursus CMA Part 2. Na afsluiting van het programma CMA Part 1 en CMA Part 2 ontvangen de deelnemers een certificaat van de VU.

Het Diploma CMA van het ICMA wordt verstrekt na het behalen van de examens van beide examenonderdelen. Het met succes afleggen van het examen van CMA Part 1 of CMA Part 2 levert 40 PE punten op.

De ervaring is dat cursisten, die het examen CMA Part 1 of CMA Part 2 gaan doen, naast de colleges nog 50-75 uur per examenonderdeel aan de voorbereiding dienen te besteden.

Bij het NBA gelden de PE-punten voor het voorbereiden en het behalen van de CMA examens als ongestructureerde PE-activiteiten. De Accountant in Business kan jaarlijks maximaal twintig PE-uren laten meetellen als ongestructureerde PE-activiteiten. Van deze PE-activiteiten hoeft geen bewijsmateriaal te worden bewaard.

Aanmelding voor deelname aan de cursus Diploma CMA Part 1 dient uiterlijk 1 september plaats te vinden. Voor de cursus Diploma CMA Part 2 is de uiterste aanmelddatum 1 november. U bent niet verplicht beide onderdelen in hetzelfde academische jaar te volgen.

In september start de cursus Diploma CMA. U kunt zich voor deze cursus aanmelden door het aanmeldingsformulier Diploma CMA downloaden en voor de bovenstaande uiterste aanmelddatum te retourneren naar onderstaand het mailadres: cma.sbe@vu.nl.

NB: De aanmelding voor de cursussen staat los van de aanmelding voor één van de examens. Een kandidaat dient zich tijdig aan te melden bij het ICMA voor deelname aan één van de twee CMA-examens.

De kosten van de cursus Diploma CMA aan de VU bedragen per cursusjaar €1500*. Het is niet noodzakelijk om beide onderdelen van Diploma CMA in een cursusjaar te volgend. Onderstaand een overzicht van de kosten:

Diploma CMA (CMA Part 1 en CMA Part 2)€1500*
CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance & Control€975*
CMA Part 2: Financial Decision Making €975*

 * Prijswijzigingen onder voorbehoud

Voor het examen kunt u gebruik maken van de Gleim CMA Review Books and CMA Exam Test Software. Indien u de cursus volgt, zijn deze boeken voor €150* per deel via de CMA opleiding te verkrijgen. 

Naast het Review Book van Gleim wordt tijdens de colleges gebruik gemaakt van twee tekstboeken. Deze boeken kosten ongeveer €75 per stuk en kunnen worden aangeschaft bij de VU-boekhandel.

Indien u het CMA examen wilt doen, moet naast de cursusgelden rekening gehouden worden met extra kosten bij het IMA. Deze kosten zijn als volgt:

IMA Lidmaatschap (inclusief éénmalig $15 registratiekosten)$245*
CMA Entrance Fee$250*
Examengeld CMA Part 1$415*
Examengeld CMA Part 2$415*
  * Prijswijzigingen onder voorbehoud

De betalingen naar Amerika moeten per creditcard plaatsvinden.