Diploma Certified Management Accountant

De cursus Diploma Certified Management Accountant (CMA) is vooral bedoeld voor afgestudeerde accountants die zich willen verbreden naar het controllersvak of een overstap willen maken naar een functie in financieel-economisch management. Deze cursus is ook nuttig voor Accountants in Business die een theoretische onderbouwing willen.

De management accountant of controller vervult in de organisatie een financieel-economische functie. Deze functie wordt zowel in profit- als in non-profitorganisaties uitgevoerd. Kern van de taak van de management accountant is het bewaken van de economische levensvatbaarheid van de organisatie. Hij/zij vervult in bedrijfseconomisch opzicht een spilfunctie en is daarom nauw verbonden met het management van de organisatie.

De cursus Diploma CMA is gericht op de Amerikaanse beroepskwalificatie op het gebied van Management Accounting. Het CMA-examen wordt georganiseerd door het Amerikaanse Institute of Certified Management Accountants (ICMA).

Vanaf 1 januari 2020 is door het IMA een nieuw CMA-programma ingevoerd. Meer informatie over het nieuwe programma kun je vinden op de website van de IMA. 

De examenonderdelen zijn hieronder aangegeven; tussen haakjes is bij ieder onderdeel het percentage van de examenstof aangegeven.

  

CMA Part 1: Financial Planning, Performance and Analytics

 • Planning, Budgeting and Forecasting (20%);
 • Performance Management (20%);
 • Cost Management (15%);
 • Internal Controls (15%);
 • Technology and Analytics (15%);
 • External Financial Reporting Decisions (15%).

CMA Part 2: Strategic Financial Management

 • Decision Analysis (25%);
 • Corporate Finance (20%);
 • Financial Statement Analysis (20%);
 • Professional and Business Ethics (15%);
 • Investment Decisions (10%);
 • Risk Management (10%).

Actuele informatie over het Amerikaanse CMA-programma is onder CMA Certification opgenomen op de website van het Institute of Management Accountants (IMA). Een gedetailleerd overzicht van het examenprogramma is opgenomen onder Taking The Exam op de website van het IMA. Alle vereisten ten aanzien van de CMA-opleiding kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook.

Docent

Elbert de With, Programmaleider van de PG Certified Management Accountant en Hoofddocent Management Accounting en Financial Statement Analysis bij deze opleiding.

Coördinatie

Elbert de With en het VU CMA-secretariaat

Toelatingseisen

MSc Accounting & Control of Business Administration plus (deel)accountantsopleiding

Data en locatie

CMA Part 19.30-16.30 uurVrijdag 17, 24 april, 8,15 mei 2020 (Antonio Vivaldistraat 2, Amsterdam)
CMA Part 113.30-17.30 uurVrijdagmiddagen in september en oktober 2020 (Antonio Vivaldistraat 2, Amsterdam)
CMA Part 213.30-17.30 uurVrijdagmiddagen in november en december 2020 (Antonio Vivaldistraat 2, Amsterdam)

 


Het volgen van de cursus CMA Part 1 in het voorjaar 2020 levert maximaal 24 PE-punten op (afhankelijk van aanwezigheid tijdens de cursus).

Het volgen van de cursus CMA Part 1 in het najaar 2020 levert maximaal 20 PE-punten op (afhankelijk van aanwezigheid tijdens de cursus). Dit geldt ook voor de cursus CMA Part 2.

Het Diploma CMA van het ICMA wordt verstrekt na het behalen van de examens van beide examenonderdelen. Het met succes afleggen van het examen van CMA Part 1 of CMA Part 2 levert 40 PE-punten op.

De ervaring leert dat cursisten, die het examen CMA Part 1 of CMA Part 2 succesvol willen afleggen, naast de colleges nog ongeveer 50 uur per examenonderdeel aan de voorbereiding dienen te besteden.

Bij het NBA gelden de PE-punten voor het voorbereiden en het behalen van de CMA-examens als ongestructureerde PE-activiteiten. De Accountant in Business kan jaarlijks maximaal twintig PE-uren laten meetellen als ongestructureerde PE-activiteiten. Van deze PE-activiteiten hoeft geen bewijsmateriaal te worden bewaard.

Aanmelding voor deelname aan de cursus Diploma CMA Part 1 in het voorjaar 2020 dient uiterlijk 10 april plaats te vinden.

In september start de cursus Diploma CMA. U kunt zich voor deze cursus aanmelden door het aanmeldingsformulier Diploma CMA te downloaden en voor de bovenstaande uiterste aanmelddatum te retourneren naar onderstaand het volgende mailadres: cma.sbe@vu.nl.

NB: De aanmelding voor de cursussen staat los van de aanmelding voor één van de examens. Een kandidaat dient zich tijdig aan te melden bij het ICMA voor deelname aan één van de twee CMA-examens.

Onderstaand een overzicht van de kosten van de beide delen. Het is niet noodzakelijk om beide onderdelen van Diploma CMA in een cursusjaar te volgen. 

CMA Part 1: Financial Planning, Performance & Analytics
€ 975*
CMA Part 2: Strategic Financial Management€ 975*

 * Prijswijzigingen onder voorbehoud

Voor het examen kunt u gebruikmaken van de Gleim CMA Review Books and CMA Exam Test Software. Indien u de cursus volgt, zijn deze boeken voor € 150* per deel via de CMA-opleiding te verkrijgen. 

Naast het Gleim CMA review book wordt tijdens de colleges gebruik gemaakt van nog één tekstboek. Dit boek kost ongeveer €75 en kan worden aangeschaft bij de VU-boekhandel.

Indien u het CMA-examen wilt doen, moet naast de cursusgelden rekening gehouden worden met extra kosten bij het IMA. Deze kosten zijn als volgt:

IMA Lidmaatschap (inclusief éénmalig $15 registratiekosten)$245*
CMA Entrance Fee$250*
Examengeld CMA Part 1$415*
Examengeld CMA Part 2$415*

 * Prijswijzigingen onder voorbehoud

De betalingen naar Amerika moeten per creditcard plaatsvinden.

NBA-leden ontvangen 35% korting op het IMA Lidmaatschap en CMA Entrance Fee en hoeven geen registratiekosten te betalen.