Waarom Controllersopleiding aan de VU?

 • De opleiding is gericht op het opleiden van de CFO van morgen.
 • Als resultaat van de meest recente accreditatie van de NVAO is de EMFC/RC-opleiding aan de VU als enige EMFC/RC-opleiding met 'goed' beoordeeld - en gekwalificeerd als 'trendsettend'.
 • Vol trots kunnen we stellen dat 50 procent van de Top 50 registercontrollers 2017 aan de EMFC-opleiding aan de VU is opgeleid.
 • Studenten waarderen de opleiding bij hun afstuderen met een 8,5.
 • Uit recent onderzoek onder onze alumni blijkt dat 93 procent de toegevoegde waarde van de EMFC-opleiding aan de VU hoog tot zeer hoog vindt.
 • 91 procent van de alumni geeft aan dat de EMFC-opleiding aan de VU heeft bijgedragen aan betere carrrekansen.
 • De EMFC/RC opleiding aan de VU was de eerste opleiding tot registercontroller in Nederland. De opleiding is opgericht in 1986; de VU had toen al het inzicht dat een gedifferentieerde opleiding voor senior financials in business van belang is. Inmiddels zijn er in Nederland acht opleidingen.
 • De werkpraktijk van jou als student staat centraal in het curriculum. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op cases en best practices. Kennis toetsen we aan de hand van multidisciplinaire opdrachten zoals die zich voordoen in de praktijk van een aankomend CFO. Je voert deze opdrachten in je eigen bedrijfspraktijk uit.
 • Onze docenten kunnen bouwen op een rijke ervaring met concernorganisaties. Zij kennen daardoor de vraagstukken waar je als student in de praktijk mee te maken hebt.
 • De actualiteit van ons programma wordt continu geborgd door een curatorium met CFO's en group controllers van Shell, Heineken, Unilever, AkzoNobel, Randstad, KLM, Royal HaskoningDHV, LeasePlan, Philips.
 • Gedurende het onderwijsprogramma verschuift de focus van reporting naar finance naar strategy, telkens vanuit het perspectief van de controller.
 • We besteden uitgebreid aandacht aan de consequenties van digitalisering en data analytics voor het werkveld van de financiële functie, als integraal onderdeel van het takenpakket van de controller.
 • Er is een actieve alumnivereniging die samen met de opleiding regelmatig borrellezingen, updates en andere activiteiten organiseert voor alle inmiddels meer dan 1.600 afgestudeerden.