Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)


Waarin onderscheidt de VU opleiding zich van andere Controllersopleidingen?

De VU richt zich op het opleiden tot allround controllers in concernorganisaties.

De praktijk van de student staat centraal in het curriculum.

Docenten hebben een rijke ervaring met concernorganisaties en kennen daarmee de vraagstukken waar studenten in de praktijk mee te maken hebben.

Samen met het Curatorium wordt voortdurend gewerkt aan actualisering van het programma.

Onderzoek onder Alumni wijst uit dat 93% de toegevoegde waarde van de opleiding hoog tot zeer hoog beoordeelt en dat 91% aangeeft dat de opleiding heeft bijgedragen aan verbetering van de carrièrekansen.

De top 50 Registercontrollers van Nederland is voor 60% afkomstig van de VU.

Hoeveel uur ben ik in de week kwijt aan de opleiding?

Ieder uur college vraagt 1½ tot 2 uur aan voorbereiding. Een reguliere vrijdag kent 6 uur college. Voorbereiding vraagt dus zo'n 9 tot 12 uur (exclusief papers en tentamens).

Je werkt in teams van 3 of 4 studenten. De voorbereiding is vooral ook bedoeld om met elkaar de materie te bespreken en te reflecteren op de impact daarvan op het werk.