Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)


Toelatingseisen

Studenten met een master Accounting and Control en twee jaar relevante werkervaring kunnen direct starten met de postgraduate opleiding tot registercontroller. Studenten met een masteropleiding met een andere afstudeervariant kunnen ook starten met de postgraduate controllersopleiding, maar moeten wellicht een aantal deficiënties in de speciaal daarvoor georganiseerde Summercourse wegwerken. Voor alle studenten met een voltooide masteropleiding geldt dat in een toelatingsgesprek met de opleidingsmanager wordt vastgesteld of werkervaring en vooropleiding voldoen aan de eisen.

Instroomtraject voor HBO-ers

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een wetenschappelijke mastertitel. Voor cursisten die nog geen mastertitel hebben is een parttime traject met de masteropleiding Accounting and Control ontwikkeld. Meer informatie over dit traject.  

Deficiënties

Heb je een andere master dan Accounting and Control? Dan moet je voor de VRC kunnen aantonen dat je bepaalde voorkennis bezit. Dat kan met de vakken op je diploma's. Als dat niet voldoende is, organiseren wij een summercourse om je goed voor te bereiden op de start van de opleiding. In de brochure is hier nadere informatie over te vinden.

Aanmelden

Voor het maken van een afspraak voor een toelatingsgesprek kun je contact opnemen met het secretariaat van de Controllersopleiding:

Telefoon: 020 598 6035
Email: controllers.sbe@vu.nl

Na het toelatingsgesprek kun je je tot 15 augustus 2018 inschrijven door het insturen van het aanmeldingsformulier. Dit formulier ontvang je automatisch na het toelatingsgesprek en kan ook worden opgevraagd bij het secretariaat. Om tijdig in bezit te komen van studiegids, literatuurlijsten, roosters, etc. verzoeken wij je het inschrijfformulier bij voorkeur vóór 1 augustus in te sturen.