Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)


Controllers Symposium

Lustrumsymposium 2016: 
Thema: "Finance 2020, From Hindsight to Foresight - Opportunities and Challenges for the Finance Professional in the Digital Era".

Na een korte inleiding op het thema door Prof. Frans Roozen heeft prof. Sander Klous ons meegenomen in de wereld van trusted analytics: de stap die volgt op predictive analytics. Systemen krijgen steeds meer invloed op ons gedrag. Machines nemen beslissingen voor ons. Dat roept vragen op over privacy, maar meer nog over transparantie - wat gebeurt er? Wat wordt aan onze aandacht onttrokken? Wat blijft verborgen? Hebben wij de technologie en de data wel onder controle? Hoe zorgen wij dat de data op orde zijn? Te snel vertrouwen organisaties op nieuwe technologieën (denk aan block chain), om vervolgens van een koude kermis thuis te komen (diefstal omdat de software niet waterdicht is). In feite speculeren wij onbewust in vertrouwen.

Na de pauze gaven Gijsbert de Zoeten, Bart Meussen en Marc Toebes weer hoe de financiële functie binnen respectievelijk Unilever, KPN en Philips omgaat met en geraakt wordt door de digitale ontwikkelingen.

Meer over het symposium in het uitgebreide verslag en presentatie van prof. Sander Klous.