Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)


Controllers Symposium

Openingssymposium 2017:
Thema: "Finance Transformatie - naar een opleiding robuust genoeg voor het digitale tijdperk".

Na een korte inleiding op het thema door Prof. Frans Roozen heeft Frank Verbeeten ons meegenomen in de consequenties van digitalisering voor de financiële functie.

Na de pauze is door Bert Steens en Louis Spoor uiteengezet hoe de controllersopleiding van de VU op deze ontwikkelingen anticipeert. Vanuit een visie op wat digitalisering betekent voor bedrijven, maakten zij inzichtelijk welke paradigmaverschuivingen in de besturing van bedrijven aan de orde zijn, en welke consequenties dat heeft voor de kerntaken van de financiële functie en daarmee voor de opleiding tot controller. In het bijzonder is Louis Spoor daarbij ingegaan op het nieuwe vak Information, Technology & Control dat in de plaats is gekomen van de vakken Accounting Information Systems, Information Management en Internal Control, terwijl Bert Steens aandacht besteedde aan het nieuwe vak Data Analytics & Business Intelligence dat als kapstok-vak fungeert voor het gebruik van (big) data bij de ondersteuning van beslissingen in bedrijven.

De presentaties van de sprekers zijn op te vragen bij het secretariaat.