Studieprogramma

quote_swelheim

De opleiding is opgebouwd vanuit 4 thema's waar de "allround controller" van morgen in de praktijk mee te maken krijgt:

1. Digitalisering en robotisering
Als digitalisering Finance overkomt - bijvoorbeeld door robotisering - dan kan het geen in-control verklaring meer afgeven, doordat het onvoldoende aangesloten is op de gedigitaliseerde processen. Juist daarom is het belangrijk dat je als executive in finance informatie, technologie en control behandelt als geïntegreerd vraagstuk.

Daarom aan de VU: een geïntegreerde aanpak
De EMFC-opleiding aan de VU integreert de disciplines Accounting Information Systems (AIS), Information Management (IM) en Internal Control (IC) in een nieuw vak: Information, Technology & Control (I,T&C). Zo borgen we dat de relevante principes van elk van de drie oorspronkelijke disciplines worden ingevuld vanuit de moderne bedrijfsomgeving. Lees meer

2. Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data
De hoeveelheden data die intern en extern beschikbaar zijn, groeien nog steeds. Ook worden data steeds pluriformer. Als dit ertoe leidt dat de beschikbaarheid van data zich concentreert binnen IT, dan komen de data niet dáár terecht waar ze toegevoegde waarde hebben voor de bedrijfsvoering.

Daarom aan de VU: data analytics en business intelligence als kerncompetenties
Juist daarom integreert de EMFC-opleiding aan de VU data analytics en business intelligence. Als executive in finance leer je ze te behandelen als geïntegreerd vraagstuk. Je wordt getraind om op het gebied van management control en management accounting analytics toe te passen bij vraagstukken die rijk zijn aan data en aan de dagelijkse praktijk zijn ontleend, en dus ook complex van aard zijn. Al doende leer je verklarende en voorspellende omzet-, kosten- en winstmodellen op te stellen, employee attribution en customer churn te schatten en evidence based value trees samen te stellen. Lees meer

3. Fact based en evidence based plan- en besluitvorming
Als er meer data beschikbaar komt, kunnen plan- en besluitvorming meer en meer fact based en evidence based worden.

Daarom aan de VU: praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie als basis
De EMFC-opleiding aan de VU verlangt van jou als student dat je gedurende de opleiding papers schrijft, gebaseerd op praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie. Vakken die deel uitmaken van de clusters Reporting & Control en Strategy & Control koppelen we aan praktijkpapers. Lees meer

4. Finance als betrouwbare gesprekspartner van het management
Naast de drie hiervoor genoemde 'nieuwe' thema's blijven ook een aantal meer 'traditionele' competenties tot het basisarsenaal van de finance executive behoren.

Daarom aan de VU: ruim aandacht voor de kerncompetenties die je nodig hebt

Zoals:

  • externe berichtgeving helpen opstellen en duiden (inclusief corporate social responsibility en integrated reporting) en gerelateerde risico's managen;
  • (management)controlprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • een goede businesscase opstellen;
  • risicomanagementprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • meedenken over de governance van en het toezicht op organisaties;
  • een financierings- en treasuryplan ontwikkelen;
  • de prestaties van bijvoorbeeld ondernemingen, product-marktcombinaties, klanten en projecten beoordelen;
  • sturen op de economische waarde van ondernemingen;
  • de financiële functie organiseren. Lees meer

Zie de studiegids voor een uitgebreide omschrijving van de vakken.