Studieprogramma

quote_swelheim

De opleiding is ingedeeld aan de hand van drie verschillende vakgebieden waar de "allround controller" van vandaag in de praktijk mee te maken heeft:

  • reporting & control (gericht op een betrouwbare interne en externe financieel-economische informatievoorziening; vakgebieden: financial reporting, accounting information systems, information management, risk management & internal control, governance & compliance, corporate law);
  • finance & control (gericht op het waarborgen van de economische rationaliteit van de beslissingen die in de organisatie worden genomen; vakgebieden: data analytics & business intelligence, investment appraisal & business valuation, corporate tax law, corporate finance en treasury management, controllership);
  • strategy & control (gericht op de ontwikkeling, executie, implementatie en voortgangsbewaking van operationeel en strategisch beleid; vakgebieden: strategic management, management accounting incl. cost management en management control).

Ieder van de vakclusters heeft een eigen karakter en eigen samenhang. De clusters zijn bewust in de hierboven genoemde volgorde ingedeeld  zodat:

  • geconcentreerd aandacht is te vestigen op ieder van de werkgebieden van de controller en voort is te bouwen op de kennis en- kunde uit reeds afgeronde clusters en vakken;
  • in te spelen is op de in de loop van het curriculum toenemende werkervaring van de controller en de parallel daaraan afnemende gestructureerdheid en toenemende complexiteit van de vraagstukken waar hij of zij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt.

Met de opgedane vakkennis worden de beroepsspecifieke kenmerken van de allround controller op een consistente wijze afgedekt.

De controllersopleiding wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek. Daarin wordt een praktijkprobleem op academisch verantwoorde wijze uitgewerkt en opgelost. Het onderzoek start dus met de identificatie van een in de eigen bedrijfspraktijk bestaand probleem. Wij stellen aan het onderzoek niet alleen de eis dat het volgens de academische mores moet worden uitgevoerd maar ook dat het daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van het praktijkprobleem. Met andere woorden: het afstudeeronderzoek moet voor de desbetreffende organisatie direct van waarde zijn.

Voor een uitgebreide omschrijving van de vakken zie de studiegids.