Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)


Staf

quote_romijnsen

 

Het docentencorps bestaat uit academici die veel ervaring hebben met concernorganisaties en daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen van het vak volgen. Het programma wordt op actuele ontwikkelingen afgestemd. De docenten hebben een gemeenschappelijke kijk op organisaties, de rol van de controller daarin en de didactische aanpak die nodig is om de controller te wapenen tegen veranderende omstandigheden. Ze halen de studenten uit hun comfortzone en leren hen omgaan met gevoelens van onbehagen en onzekerheid. Een overzicht van bij de opleiding betrokken docenten is hier te downloaden.