Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)

"Een uitstekende basis voor toekomstige CFO's"

Hans Janssen, CFO Heijmans

In het financiële werkveld van bedrijven verandert veel. En er gaat nog meer veranderen. Dit wordt gedreven door digitalisering en dataficering van de bedrijfsvoering en de financiële processen die daaraan gekoppeld zijn. De keuze die Finance (de financiële functie) hierin heeft, is simpel: gestaag overbodig worden, óf al haar talenten aanwenden om de ontwikkelingen te ondersteunen en bevorderen.

Het motto van de EMFC-opleiding aan de VU is al sinds jaar en dag: 'Als je weet wat je te wachten staat en daar adequaat mee om kunt gaan, ben je als executive in finance op de toekomst voorbereid'.

De controllersopleiding van de VU is als de eerste controllersopleiding in Nederland de ‘hofleverancier’ van de financiële top van het Nederlandse bedrijfsleven en toonaangevend voor de ontwikkeling van het beroepenveld. De opleiding leidt talent op voor senior posities in finance en control. Ben jij een financiële professional met ambitie, dan biedt de controllersopleiding van de VU de manier om een titel te behalen en je deskundigheid te vergroten.

In kleine groepen word je in ongeveer 2 jaar opgeleid tot Registercontroller (RC). Na afloop mag je de titel RC en de graad Executive Master of Finance and Control (EMFC) voeren. 

 

Linkedin