Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)


quote_janssen

Met 1475 afgestudeerde registercontrollers in Nederland, is de Vrije Universiteit ‘hofleverancier’ van de financiële top van het Nederlandse bedrijfsleven.

De controllersopleiding van de VU is de oudste controllersopleiding in Nederland en nog steeds toonaangevend voor de ontwikkeling van het beroepenveld. De opleiding leidt talent op voor senior posities in finance en control. Ben jij een financiële professional met een goede baan dan biedt de controllersopleiding van de VU de manier om een titel te behalen en je deskundigheid te vergroten.

Typerend voor het onderwijs van de aan de Amsterdamse Zuidas gelegen opleiding is interactie. Interactie tussen theorie en praktijk, tussen cursist en docent en tussen cursisten onderling. Interactie is zowel op de uitwisseling van kennis als op de uitwisseling van ervaring gericht. Interactie staat borg voor de praktische toepasbaarheid van de leerstof.

In kleine groepen word je in ongeveer 2 jaar opgeleid tot Registercontroller (RC). Na afloop mag je de titel RC en de graad Executive Master of Finance and Control (EMFC) voeren. 


 

Linkedin

Taal
Nederlands
Collegegeld
Collegegeld
Inschrijven
Toelatingseisen en aanmelden
Startdatum
september en februari
Vorm
Deeltijd
Interessegebied
Economie, Recht en Bestuur
Toelatingseisen
Toelatingseisen en aanmelden