Docenten

quote_romijnsen

Het docentencorps bestaat uit academici die veel ervaring hebben met concernorganisaties en daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen van het vak volgen. Het programma wordt op actuele ontwikkelingen afgestemd. De docenten hebben een gemeenschappelijke kijk op organisaties, de rol van de controller daarin en de didactische aanpak die nodig is om de controller te wapenen tegen veranderende omstandigheden. Ze halen de studenten uit hun comfortzone en leren hen omgaan met gevoelens van onbehagen en onzekerheid. Een overzicht van bij de opleiding betrokken docenten is hier te downloaden.

Programmaleiding

De dagelijkse leiding van de opleiding berust bij Prof. dr. Frans Roozen.

Curatorium

De opleiding staat onder toezicht van een curatorium. De inhoud en kwaliteit van de opleiding is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van programmaleiding en curatorium. Het curatorium bewaakt de kwaliteit van de opleiding en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie. Het curatorium heeft daartoe een stem in alle belangrijke zaken zoals de inhoud van de opleiding, de benoeming van docenten en de selectie van de toe te laten cursisten. De finale verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding berust bij de School of Business and Economics van de VU.

Het curatorium bestaat thans uit:

Drs. J. van Leeuwen RC, voorzitter 
Chair of the Gemini Project Leadership Team, Philips International B.V.

Drs. G.M.P.A. van Boekel MBA RC
CFO, Unilever Food Solutions

Drs. M.J. ten Brink
Group Controller, Royal Dutch Shell p.l.c.

Mw. Ir. N.G. Dalstra RC
CFO, Royal HaskoningDHV

Drs. B.A.C. van den Huijsen RC
Executive director Global Strategic Planning & Business Control, Heineken International BV

Drs. E.M. Robbe RA
Chief Quality Officer, Deloitte

E. Swelheim RC
CFO, KLM

H. de Vriese MBA
Corporate Director Control, Akzo Nobel

Drs. G. de Zoeten RC
CFO, Leaseplan