Docenten

quote_romijnsen

Het docentencorps bestaat uit academici die veel ervaring hebben met concernorganisaties en daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen van het vak volgen. Het programma wordt op actuele ontwikkelingen afgestemd. De docenten hebben een gemeenschappelijke kijk op organisaties, de rol van de controller daarin en de didactische aanpak die nodig is om de controller te wapenen tegen veranderende omstandigheden. Ze halen de studenten uit hun comfortzone en leren hen omgaan met gevoelens van onbehagen en onzekerheid. Onderstaand een overzicht van bij de opleiding betrokken docenten:

(Advanced) Management Control

Management Accounting

Data Analytics & Business Intelligence

  • Mw. dr. A. van den Berg

Information, Technology & Control

Investment Appraisal & Business Valuation

Financial Reporting & Analysis

Risk Management

Corporate Finance

Strategy

Controllership

  • Drs. M. Botman

Treasury Management

  • Prof. L. Keuleneer MBA

Corporate Tax Law

  • S. Kuijper LLM

Law & Governance

Thesis

 


 

Programmaleiding

De dagelijkse leiding van de opleiding berust bij Prof. dr. Bert Steens RC.

Curatorium

De opleiding staat onder toezicht van een curatorium. De inhoud en kwaliteit van de opleiding is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van programmaleiding en curatorium. Het curatorium bewaakt de kwaliteit van de opleiding en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie. Het curatorium heeft daartoe een stem in alle belangrijke zaken zoals de inhoud van de opleiding, de benoeming van docenten en de selectie van de toe te laten cursisten. De finale verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding berust bij de School of Business and Economics van de VU.

Het curatorium bestaat thans uit:

Drs. J. van Leeuwen RC, voorzitter 
Chair of the Gemini Project Leadership Team, Philips International B.V.

Drs. G.M.P.A. van Boekel MBA RC
CFO, Unilever Food Solutions

Drs. M.J. ten Brink
Group Controller, Royal Dutch Shell p.l.c.

Mw. Ir. N.G. Dalstra RC
CFO, Royal HaskoningDHV

Drs. B.A.C. van den Huijsen RC
Executive director Global Strategic Planning & Business Control, Heineken International BV

Mw. J. van der Meijs MSc CIMA
CFO, Royal Schiphol Group

Drs. E.M. Robbe RA
Chief Quality Officer, Deloitte

E. Swelheim RC
CFO, KLM

H. de Vriese MBA
Corporate Director Control, Akzo Nobel

Drs. G. de Zoeten RC
CFO, Leaseplan