Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)


Inlichtingen

Voor alle vragen kunt u terecht bij:
Secretariaat Controllersopleiding, kamer 6A-43
Mw. Patty Faase / Dhr. Ewald Liebegut
Tel. 020 - 598 6035
E-mail controllers.sbe@vu.nl

Voorlichtingsbijeenkomsten

De eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst is op:

  • woensdag 16 mei 2018, voorlichtingsavond Center for Executive Education , van 18.30 - 19.15 voorlichting over Controllersopleiding (EMFC)

Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat via het emailadres controllers.sbe@vu.nl of via het aanmeldformulier .

Brochure

Download hier de brochure.

 

Vereniging van Registercontrollers

De Vereniging van Registercontrollers - kortweg VRC - verenigt de afgestudeerden van de Postgraduate Controllersopleidingen aan Nederlandse universiteiten. De Vereniging richt zich op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening van academisch gevormde controllers. Daartoe wil zij kennisoverdracht stimuleren, zowel ten dienste van de aangesloten leden als van de erkende Controllersopleidingen (www.vrc.nl).

De VRC beheert de collectieve dienstmerken 'Registercontroller' en 'RC', waarmee de beoogde kwaliteitsnorm tot uitdrukking wordt gebracht. Naast de leden-RC, die het dienstmerk voeren, kent de VRC geassocieerde leden en aspirant-leden. Aanmelding geschiedt via de Commissie voor de Accreditering. De Raad van Tucht ziet toe op de naleving van de door de Verniging gehanteerde gedragscode.