Contact en meer informatie

Voor alle vragen kunt u terecht bij:
Secretariaat Controllersopleiding, kamer 6A-43
Mw. Patty Faase / Dhr. Ewald Liebegut
Tel. 020 - 598 6035
E-mail controllers.sbe@vu.nl

De eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst is op:

  • woensdag 16 mei 2018, voorlichtingsavond Center for Executive Education , van 18.30 - 19.15 voorlichting over Controllersopleiding (EMFC)

Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat via het emailadres controllers.sbe@vu.nl of via het aanmeldformulier .

Uiteraard is het ook mogelijk om buiten de voorlichtingsavond om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat, controllers.sbe@vu.nl of 020 - 598 6035.

Download hier de brochure.

De Vereniging van Registercontrollers - kortweg VRC - verenigt de afgestudeerden van de Postgraduate Controllersopleidingen aan Nederlandse universiteiten. De Vereniging richt zich op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening van academisch gevormde controllers. Daartoe wil zij kennisoverdracht stimuleren, zowel ten dienste van de aangesloten leden als van de erkende Controllersopleidingen (www.vrc.nl).

De VRC beheert de collectieve dienstmerken 'Registercontroller' en 'RC', waarmee de beoogde kwaliteitsnorm tot uitdrukking wordt gebracht. Naast de leden-RC, die het dienstmerk voeren, kent de VRC geassocieerde leden en aspirant-leden. Aanmelding geschiedt via de Commissie voor de Accreditering. De Raad van Tucht ziet toe op de naleving van de door de Verniging gehanteerde gedragscode.

Openingssymposium 2017:
Thema: "Finance Transformatie - naar een opleiding robuust genoeg voor het digitale tijdperk".

Na een korte inleiding op het thema door Prof. Frans Roozen heeft Frank Verbeeten ons meegenomen in de consequenties van digitalisering voor de financiële functie.

Na de pauze is door Bert Steens en Louis Spoor uiteengezet hoe de controllersopleiding van de VU op deze ontwikkelingen anticipeert. Vanuit een visie op wat digitalisering betekent voor bedrijven, maakten zij inzichtelijk welke paradigmaverschuivingen in de besturing van bedrijven aan de orde zijn, en welke consequenties dat heeft voor de kerntaken van de financiële functie en daarmee voor de opleiding tot controller. In het bijzonder is Louis Spoor daarbij ingegaan op het nieuwe vak Information, Technology & Control dat in de plaats is gekomen van de vakken Accounting Information Systems, Information Management en Internal Control, terwijl Bert Steens aandacht besteedde aan het nieuwe vak Data Analytics & Business Intelligence dat als kapstok-vak fungeert voor het gebruik van (big) data bij de ondersteuning van beslissingen in bedrijven.

De presentaties van de sprekers zijn op te vragen bij het secretariaat.