Contact en meer informatie

Voor alle vragen kunt u terecht bij:
Secretariaat Controllersopleiding, kamer 6A-43
Mw. Patty Faase / Dhr. Ewald Liebegut
Tel. 020 - 598 6035
E-mail controllers.sbe@vu.nl

Geregeld worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Nieuwe bijeenkomsten worden te zijner tijd bekendgemaakt. 

Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat via het emailadres controllers.sbe@vu.nl of via het aanmeldformulier .

Uiteraard is het ook mogelijk om buiten de voorlichtingsavond om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat, controllers.sbe@vu.nl of 020 - 598 6035.

Download hier de brochure.

De Vereniging van Registercontrollers - kortweg VRC - verenigt de afgestudeerden van de Postgraduate Controllersopleidingen aan Nederlandse universiteiten. De Vereniging richt zich op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening van academisch gevormde controllers. Daartoe wil zij kennisoverdracht stimuleren, zowel ten dienste van de aangesloten leden als van de erkende Controllersopleidingen (www.vrc.nl).

De VRC beheert de collectieve dienstmerken 'Registercontroller' en 'RC', waarmee de beoogde kwaliteitsnorm tot uitdrukking wordt gebracht. Naast de leden-RC, die het dienstmerk voeren, kent de VRC geassocieerde leden en aspirant-leden. Aanmelding geschiedt via de Commissie voor de Accreditering. De Raad van Tucht ziet toe op de naleving van de door de Vereniging gehanteerde gedragscode.

Openingssymposium 2018: 
Thema: "De creërende controller".

Momenteel ontwikkelt de professionele controller die het vak serieus neemt zijn/haar data analytics vaardigheden in rap tempo. Dat is ook hard nodig om relevant te blijven. Maar is het genoeg? Het verkregen inzicht in het reilen en zeilen van het bedrijf - de business intelligence - is 'slechts' het startpunt voor verdere ontwikkeling. En het heeft er alle schijn van dat data analytics ook steeds meer zal worden geclaimd door de primaire bedrijfsfuncties. Maar de controller blijft relevant door voor de gehele onderneming en dus functie-overstijgend de integrale prestaties te analyseren en verbeteringen te ontwerpen.

De creërende controller ontwerpt de 'future state' op basis van intelligence. Het fundament is  'evidence based' en bestaat uit kwalitatieve en kwantitatieve data van allerlei beoogde en onvermoede, interne en externe bronnen. Het resultaat is een gedragen of zelfs inspirerend ontwerp voor een nieuw financieel verdienmodel, een stimulerend prestatiemetingssysteem, een efficiëntere financiële functie en een innovatiebevorderende investeringsbeoordelingsaanpak en meer essentiële bijdragen van de financiële functie.

Dat vraagt om creativiteit waarvan de resultaten gedragen worden door inhoudelijke feiten en procesmatige verbinding met betrokkenen. Research in action is een benadering die dat faciliteert en tot doel heeft het aangename en nuttige van praktijkgerichtheid en academische soliditeit te combineren. De vraag welk oordeel bij welke kwalificatie hoort, komt terug tijdens het openingssymposium.

Het openingssymposium 2017 stond in het teken van het door middel van analytics verkrijgen van intelligence en de wijze waarop de controllersopleiding van de VU data-analytics integreert in de opleiding. Dit jaar staan ontwerpende en creërende vaardigheden van controllers centraal.

Het programma bestaat uit een toelichting van de benadering van research in action, het belang voor de controller en concrete voorbeelden ontleend aan het creërend vermogen van studenten en docenten van de controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Programma:

13.00 -13.30Ontvangst
13.30 - 13.50Welkom en inleiding thema - prof. dr. Bert Steens
13.50 - 14.20 Reflectie op het belang van ontwerpend onderzoek voor de praktijk van de controller in een snel dataficerende en digitaliserende wereld - prof. dr. Frans Roozen
14.20 - 14.50 Case: Ontwerpend onderzoek voor het meten van divisieprestaties door middel van internal benchmarking - Lot Salemink MSc EMFC, Manager Marketing Controlling PVH
14.50 - 15.15Pauze
15.15 - 16.00 Controllers, constructivisme en ontwerpend praktijkonderzoek voor strategierealisatie: een mooie match? - drs. Marilieke Engbers, docent Strategisch Management van de EMFC opleiding en promovendus
16.00 - 16.15 Q&A
16.15 - 16.30Nieuws over de controllersopleiding - prof. dr. Bert Steens
16.30 - 17.00Uitreiking prof. Henk Meij scriptieprijs
17.00Afsluiting met aansluitend receptie

Locatie: Auditorium, Vrije Universiteit

Datum: Vrijdag 28 september 2018

PE-uren: 2

Toegang: Voor alumni van de opleiding na aanmelding per email via controllers.sbe@vu.nl