Compliance & Integriteit Management


Toelatingseisen

Voor de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management gelden de volgende toelatingseisen:

  • U heeft een relevant Master of Science (doctoraal)-diploma van een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Bij voorkeur in Economie, Bedrijfseconomie, Accountancy, Rechten of Bedrijfskunde.
  • Heeft u een ander Master of Science-diploma dan de bovengenoemde, dan besluit de selectiecommissie over uw deelname. De commissie kijkt daarbij of op basis van uw kennis en ervaring een succesvolle deelname mag worden verwacht. Eventueel wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.
  • U heeft minimaal twee jaar relevante praktijkervaring. Wij vinden uw motivatie belangrijk, evenals de ondersteuning vanuit uw werkomgeving.
  • Met een Bachelor-/hbo-diploma wordt u in principe niet toegelaten, tenzij uit uw werkervaring, uw post-hbo-opleidingen en -cursussen en eventuele aanbevelingen van uw werkgever blijkt dat succesvolle deelname op academisch niveau verwacht kan worden. Eventueel wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Selectieprocedure
De programmaleiding bepaalt uiteindelijk welke kandidaten worden geselecteerd voor de opleiding.

Maximale instroom per leergang
Er worden per leergang maximaal 30 studenten toegelaten.    

Aanmelden

Inschrijving kan digitaal of eventueel per post (inschrijfformulier). 

Om u in te schrijven voor de opleiding stuurt u het inschrijfformulier op, te downloaden van de website van de opleiding, samen met:

  • 1 pasfoto
  • kopie paspoort of ID (geen rijbewijs)
  • (bij voorkeur gewaarmerkte) kopieën van relevante diploma’s met cijferlijsten
  • curriculum vitae

Het inschrijfformulier en alle documenten moeten vóór 1 augustus binnen zijn bij het secretariaat van de opleiding. Aanmelden na deze datum kan alleen na telefonisch overleg:

Vrije Universiteit, SBE
Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management
De Boelelaan 1105, kamer 6A-71
1081 HV Amsterdam
T (020) 598 25 09

Nadat we uw inschrijving hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging. Als de programmaleiding een intakegesprek nodig acht, leggen we hiervoor ook een datum vast.

Meer informatie
Voor meer informatie over de opleiding en inschrijving neemt u contact op met:
Mw. M. (Myriam) Klopper
T  (020) 598 25 09
E  compliance.sbe@vu.nl 
I  www.vucomplianceopleiding.nl