Compliance & Integriteit Management


De opleiding Compliance & Integriteit Management maakt deel uit van het Center for Executive Education van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. De dagelijkse leiding van de opleiding is in handen van Prof. dr. S.C. Bleker - van Eyk.
 
De eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij de School, het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding ligt in handen van het curatorium. Het curatorium is samengesteld uit toonaangevende vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en de universitaire wereld. 

Het curatorium bestaat uit de volgende leden:

  • R.P. Kleijwegt (voorzitter): Directeur Audit bij Rabobank. 
  • Prof. dr. T.L.C.M. Groot: Hoogleraar Management Accounting aan de VU en hoofd van het Department of Accounting van de Vrije Universiteit. Directeur van het Amsterdam Research Center in Accounting.
  • Mr. H.J.Th. Biemond: Partner bij Allen & Overy, voormalig officier van justitie functioneel parket, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Arnhem en lid van de raad van toezicht Amsterdamse Orde van Advocaten. 
  • Prof. dr. F.A. Roozen: Hoogleraar Management Accounting aan de VU. Tevens was hij voorzitter van de postgraduate controllersopleiding (RC) en is hij coördinator van het Center for Executive Education van de School of Business and Economics. Naast zijn aanstelling aan de VU vervult hij een aantal toezichthoudende functies in zowel de profit- als de non-profitsector.
  • Mw. Mr. B.C.P. van Koppen: SVP Corporate Center & General Council bij de KLM. 
  • Mw. Mr. W.M.E. van Gorkum: Divisiedirecteur Toezicht horizontale functies en integriteit bij DNB. Daaronder vallen integriteitstoezicht, interventie en handhaving, markttoegang, bestuurderstoetsingen en het toezicht op governance, gedrag en cultuur. 
  • Mw. Dr. E.M.A. van Schoten RA: Sinds 1 oktober 2017 COO bij de AFM. Daarvoor was zij secretaris/algemeen directeur en onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer, werkzaam bij PricewaterhouseCoopers Advisory, het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven en de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.