Module Data & Technologie

NIEUW!

Met ingang van Leergang XV is er bij de opleiding een 4e semester bijgekomen: Data & Technologie. Dr. Jeroen Goudsmit is de kerndocent voor dit semester. Hij zal een groot deel van de colleges voor zijn rekening nemen, al dan niet samen met gastdocenten die relevant zijn voor het te bespreken onderwerp.

Wij bieden onze alumni en (oud-)studenten in het voorjaar 2020 dit semester aan als module omdat data, modellen en technologie actuele onderwerpen zijn en een kennisverrijking zullen zijn voor hen. 

Er zijn PE-punten te verkrijgen voor het volgen van deze module, 5 PE-punten per gevolgd college (gecertificeerde punten voor RA's en RC's). Bij voldoende aanwezigheid zal een certificaat worden afgegeven na het volgen van de module. 

Omschrijving semester Data & Technologie

In deze module wordt ingegaan op de rol van data, modellen en technologie. Uitgangspunt is dat deze een tweeledige rol hebben: enerzijds bieden deze instrumenten om de organisatie beter te doorgronden, anderzijds zijn ze zelf onderhevig aan compliance- en integriteitsrisico's.

De normale bedrijfsvoering genereert een rijkdom aan data. Studenten krijgen inzicht in de relevante juridische, organisatorische, technologische en ethische aspecten bij deze data. Het gebruik van data is gebonden aan wet- en regelgeving. Ook is een gedegen technologische en organisatorische infrastructuur nodig om op gepaste wijze met deze gegevens om te gaan. Ten slotte moet deze data altijd in de juiste context gezien worden, rekening houdend met de organisatiecultuur en gestelde normenkaders.

Modellen helpen organisaties om beslissingen te nemen en processen te automatiseren. Deze modellen hebben zodoende significante impact op de manier waarop de organisatie zich verhoudt tot haar stakeholders. Studenten krijgen inzicht in de fundamenten van modelbouw en -controle met een nadruk op integriteitsprincipes. Daarnaast wordt ingegaan op hoe modellen helpen om compliance- en integriteitrisico's structureel te identificeren, zoals in het thematische college Financial Economic Crime.

Concept rooster en inschrijfformulier

Aangehecht treft u een concept-rooster aan met daarop de 11 data waarop in het voorjaar van 2020 les gaat worden gegeven, steeds op maandag van 15.00 – 21.00 uur, op de VU te Amsterdam (De Boelelaan 1105).

De prijs voor het volgen van de gehele module is € 3.795,-. Dit bedrag geldt alleen voor komend voorjaar. De jaren hierna zal de module integraal onderdeel zijn van de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management. 
Het is naar verwachting dan niet langer mogelijk om dit semester separaat te volgen. 

U kunt zich hier inschrijven (let op! Alleen alumni en (oud-)studenten van de opleiding!).

Zien we u in het voorjaar op de VU?

Vragen? Bel 020-5982509 (secretariaat)