Compliance & Integriteit Management


U treft hier een overzicht van de "heldere structuur" aan, waarop de basisdisciplines staan waarmee wij werken en het landschap waarop deze worden toegepast.

Daarnaast is er hier ook een overzicht van het totale curriculum van de opleiding voor Leergang XV beschikbaar, met daarop alle colleges die aangeboden worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de opleiding en inschrijving neemt u contact op met:

Mw. M. (Myriam) Klopper
Tel 020 - 5982509
E-mail compliance.sbe@vu.nl
Website www.vu.nl/cim

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
SBE, PGO Compliance & Integriteit Management
Kamer 6A-71 (HG)
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Voorlichtingsbijeenkomst

Geregeld worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Nieuwe bijeenkomsten worden te zijner tijd bekendgemaakt.