Compliance & Integriteit Management


De kosten voor de GEHELE opleiding bedragen € 17.995 (euro) (wijzigingen voorbehouden). Readers en examengeld zijn hierbij inbegrepen, boeken zijn voor eigen rekening.  De kosten voor boeken bedragen doorgaans hoogstens € 400 euro voor de gehele opleiding. 

De opleiding is in twee jaar af te ronden. Mocht het desondanks nodig zijn om voor een derde jaar te worden ingeschreven dan wordt daar € 600,- per jaar voor in rekening gebracht. Voor het inhalen van een tentamen (buiten de nominale studieduur) wordt € 400,- in rekening gebracht, voor het (af)schrijven van de scriptie/essays € 700,-.

Bij inschrijving voor het postgraduate onderwijs van de School of Business and Economics zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Algemene betalingsvoorwaarden
Het cursusjaar loopt van september tot juni. De inschrijving voor de opleiding Compliance & Integriteit Management is voor twee jaar. De hoogte van collegegelden, examengelden e.d. wordt per leergang vastgesteld. Door inschrijving verplicht u zich tot het betalen van cursusgeld.

Annulering

  • Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.
  • Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 september van het eerste collegejaar zal het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 januari van het eerste collegejaar, zal de helft van het verschuldigde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Bij afmeldingen ná 31 december van het eerste collegejaar vindt geen restitutie plaats.
  • Diploma's worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.