Certified Public Controllersopleiding


Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de CPC opleiding beschik je over:

- een doctoraal examen of academische master en ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie; of
- een academisch bachelorexamen en ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie; of
- een hbo-diploma en heb je een relevante aanvullende opleiding voltooid (bijvoorbeeld een verkorte post-hbo controllersopleiding).

en: 

- ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie.

Als je twijfelt of je voldoende kwalificeert om deel te nemen aan de CPC opleiding, neem vooral nog even contact op voor een C.V. check of een individueel gesprek met een van de docenten:

T 020 598 98 65
E hetzijlstracenter@vu.nl

Algemene voorwaarden


empty

Aanmelden

Inschrijven kan door het inschrijfformulier, vergezeld van een (digitale) pasfoto, gewaarmerkte kopieën van relevante diploma’s met cijferlijsten, een kopie van je identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) en een C.V. te sturen naar:

Vrije Universiteit
School of Business and Economics
Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Of digitaal naar hetzijlstracenter@vu.nl

Na ontvangst van de inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging. Indien dit door de programmaleiding nodig wordt geacht, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Als je twijfelt of je voldoende gekwalificeerd bent om deel te nemen aan de CPC opleiding, of dat dit de geschikte opleiding is voor jou, neem vooral nog even contact op voor een individueel gesprek:
T 020 598 98 65
E hetzijlstracenter@vu.nl