Lustrumcongres en nieuwsbrieven

Lustrumcongres en nieuwsbrieven

Donderdag 16 november 2017
Lustrumcongres 'Control & Order'

VU | Auditorium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam

In het kader van het vijftienjarig bestaan van de opleiding voor controllers in de publieke en non-profitsector (CPC-opleiding) aan de VU, organiseert het Zijlstra Center op donderdag 16 november het lustrumcongres 'Control & Order.  Rechtmatigheid en doelmatigheid in een nieuwe tijd.' Tijdens het congres staan we stil bij de vraag: Hoe kunnen we in control komen in een situatie van disorder? Waar kan control van toegevoegde waarde zijn, maar ook: waar liggen de grenzen van control? En welke vernieuwing van sturingsinstrumenten en gedrag is nodig om tot een situatie te komen die rigiditeit en willekeur voorkomt, maar ook voldoende bewegingsruimte biedt om tot de juiste aanpak te komen?

Programma
Het congres bestaat uit drie onderdelen. ‘s Morgens vinden parallelsessies plaats waar wetenschappers een presentatie verzorgen over recent uitgevoerd onderzoek op het gebied van public control, governance en leadership. Belangstellenden zijn uitgenodigd om hierbij als toehoorder en deelnemer aan de discussie aanwezig te zijn. Na de lunch zijn er workshops waarbij op een interactieve manier maatschappelijke thema’s op het gebied van public control, governance en leadership worden besproken. De workshops sluiten inhoudelijk aan bij de vraagstukken waar vanuit het Zijlstra Center aan wordt gewerkt. Het congres sluit af met een plenair gedeelte waarbij vertegenwoordigers vanuit publieke organisaties aan het woord komen die de afgelopen tijd grote slagen hebben gemaakt met het in control brengen van hun organisatie.

Call for papers
Collega wetenschappers zijn uitgenodigd een paper te presenteren tijdens het congres. Daarbij moedigen we u aan om een paper in te sturen dat betrekking heeft op het congresthema, maar ook papers over andere thema’s binnen de gebieden public control, governance en leadership zijn  van harte welkom. De papers zullen zoveel mogelijk op inhoudelijk thema worden ingedeeld in verschillende parallelsessies. Deadline voor het inleveren van een abstract is 31 juli. De deadline voor de full papers is 25 oktober 2017.
CALL FOR PAPERS

> Op de hoogte blijven van de activiteiten van het Zijlstra Center? 

empty
empty