Organisatie

Organisatie

Opleidingsdirecteur Public Controllers opleidingen VU

Dr. G.T. (Tjerk) Budding

Opleidingscommissie CPC opleiding

De opleidingscommissie adviseert het opleidingsbestuur over de onderwijs- en examenregeling, en zaken die met (de kwaliteit van) het onderwijs te maken hebben.

De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten:

             Prof. dr. R. (Rob) van Eijbergen (voorzitter)

             Vinitha Siebers MSc (secretaris)

             Ceriel van Engelen (student-lid)

             Laura Wytema (student-lid)

             Drs. J.J. (Janeska) Koning (ambtelijk secretaris)


Examencommissie

De CPC opleiding is aangesloten bij de examencommissie van het SBE Center for Executive Education.

De examencommissie controleert de kwaliteit van de examenonderdelen van de opleiding en behandelt beroeps- en bezwaarschriften. De examencommissie is onafhankelijk van faculteit en opleiding.

De samenstelling is als volgt:

             L.L. (Louis) Spoor RA  (docent AIS, IM, RM&IC)  [voorzitter en lid namens EMFC]

             B.C. (Brigitte) de Graaff LLM MSc CMA (promovendus Integrated Reporting) [secretaris en lid namens EMFC]

             Drs. K.H.G.J.M. (Kai Hang) Ho RE RA (docent PGO ITACA) [lid namens ITACA]

             Dr. R.A.J. (Ronald) Bosman (docent PGO RMFI) [lid namens RMFI en IM]

             W.D. (Wouter) ten Have (hoogleraar Organisatieverandering) [lid namens VM]

             A.S.C. (Bram) Faber MA (promovendus publieke verantwoording) [lid namens CPC]

             Drs. P.C.M. (Paul) Claes (docent Management & Control) [extern lid]

             E. H. (Ewald) Liebegut BA (secretariaat PGO RC) [ambtelijk secretaris]


De examencommissie delegeert de kwaliteitsbeoordeling en bewaking van alle toetsen aan de toetscommissie. Voor de CPC-opleiding bestaat deze uit:

             Prof. dr. ir. R. (Rienk) Goodijk (voorzitter)

             A.S.C. (Bram) Faber MA (tevens lid van de CEE Examencommissie)


Secretariaat

T 020 598 98 65
Ehetzijlstracenter@vu.nl