Certified Public Controller

Opleiding tot controller in de publieke en non-profitsector (CPC opleiding)

Perspectief in Public Controlling
De functie van controller in de publieke en non-profitsector sector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De context waarin je werkt wordt complexer, de eisen en verantwoordelijkheden groter. Van jou als controller wordt verwacht dat je een breed gekwalificeerde professional bent die vanuit bedrijfseconomisch perspectief vooruit kan blikken, de juiste partners bij elkaar weet te brengen, belangen kan afstemmen en daarmee bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Vanuit deze visie is de postgraduate opleiding tot Certified Public Controller (CPC) van het Zijlstra Center aan de VU ontwikkeld: een opleiding die je het brede kader biedt om jouw rol als controller in de dynamische omgeving van de publieke en non-profitsector optimaal in te vullen. 

De CPC opleiding heeft veel aandacht voor het veranderende speelveld waarbinnen je als controller opereert. In een periode van twee jaar (bestaande uit 3 modules en het schrijven van een eindscriptie) werk je aan een stevig fundament op bedrijfseconomisch vlak, maar ook aan je vaardigheden om de opgedane kennis over te brengen op anderen en je bewustzijn voor maatschappelijke waardecreatie. Daarmee brengt de opleiding je in positie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan groei en ontwikkeling, zowel voor de organisatie of sector waarin je werkt, als voor jou persoonlijk. Na afloop kun je met een kort aanvullend programma de Master of Science in Accounting & Control afronden.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de CPC opleiding beschik je over:

- een doctoraal examen of academische master en ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie; of
- een academisch bachelorexamen en ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie; of
- een hbo-diploma en heb je een relevante aanvullende opleiding voltooid (bijvoorbeeld een verkorte post-hbo controllersopleiding).

en: 

- ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie.

Als je twijfelt of je voldoende kwalificeert om deel te nemen aan de CPC opleiding, neem vooral nog even contact op voor een C.V. check of een individueel gesprek met een van de docenten:

T 020 598 98 65
E hetzijlstracenter@vu.nl

Aanmelden
Inschrijven kan door het inschrijfformulier, vergezeld van een (digitale) pasfoto, gewaarmerkte kopieën van relevante diploma’s met cijferlijsten, een kopie van je identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) en een C.V. te sturen naar:

Vrije Universiteit
School of Business and Economics
Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Of digitaal naar hetzijlstracenter@vu.nl

Na ontvangst van de inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging. Indien dit door de programmaleiding nodig wordt geacht, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Als je twijfelt of je voldoende gekwalificeerd bent om deel te nemen aan de CPC opleiding, of dat dit de geschikte opleiding is voor jou, neem vooral nog even contact op voor een individueel gesprek:
T 020 598 98 65
E hetzijlstracenter@vu.nl

De CPC opleiding beslaat een periode van vier semesters, verdeeld over twee jaar. Gedurende die periode worden er drie modules aangeboden. Iedere module beslaat een semester. Tijdens het vierde en laatste semester wordt individueel een eindscriptie geschreven.

opbouwCPCvu

Voor een uitgebreide toelichting op het programma, vraag de studiebrochure aan

De CPC opleiding is bedoeld voor business controllers, concern controllers, projectleiders, (financieel) managers of adviseurs in de publieke en non-profitsector met al een aantal jaar werkervaring. Bekijk hier de toelatingseisen.

Wat alle deelnemers gemeen hebben is dat zij gedreven, ambitieuze, doelgerichte professionals zijn met hart voor het controllersvak en van daaruit verdere groei en ontwikkeling willen realiseren in hun organisatie. De interactie tussen de deelnemers is erg belangrijk in de CPC opleiding: vanuit je eigen praktijk leer je van de theorie en van je medestudenten.
MereltestimonialZaanstad 
De CPC opleiding aan de VU helpt me om oog te houden voor de maatschappelijke waardecreactie van mijn werk”
Ik ben werkzaam binnen het maatschappelijk domein van een gemeente en houd me als controller bezig met het vluchtelingenvraagstuk en onderwijs. Mijn vorige opleiding tot RA was voornamelijk toegespitst op de private sector, in mijn huidige functie heb ik meer behoefte aan publieke bagage. De CPC opleiding aan de VU plaatst het vak van controller in de context van de publieke sector en helpt me om oog te houden voor de maatschappelijke waardecreatie van mijn werk. Lees verder


Bekijk meer ervaringen van (alumni-) CPC studenten

Kosten: € 21.120,- voor de gehele opleiding of € 6.990,- per losse module


Voor een uitgebreide toelichting op het programma, vraag de studiebrochure aan

Voor wie?

Business controllers, concern controllers, (financieel) managers, projectleiders of (financieel) adviseurs bij overheids- en maatschappelijke organisaties.

Duur: 4 modules (anderhalf jaar + scriptie)
Studielast: 15-20 uur per week (inclusief colleges op dinsdagmiddag en -avond)
Kosten: € 21.120,- of € 6.990,- per losse module
Start:  januari 2018

Vraag de studiebrochure aan     Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst of aanschuifcolleges
empty


Taal
Nederlands
Collegegeld
€ 21.120,- voor de gehele opleiding of € 6.990,- per losse module
Inschrijven
Voor half augustus / voor half december (afhankelijk van het startmoment)
Startdatum
september en januari
Vorm
Deeltijd
Interessegebied
Economie, Recht en Bestuur, Gedrag en Maatschappij
Toelatingseisen
Academisch of HBO+, aangevuld met ten misnte drie jaar relevante werkervaring
Arjan (31 jr.) volgt sinds september 2016 de postgraduate opleiding Certified Public Controller (CPC) van het Zijlstra Center aan de VU, Amsterdam. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als controlling professional bij het shared service center van de Gemeente Den Haag. In dit interview blikken we met hem terug op de eerste module, en kijken we vooruit naar het nieuwe (studie)jaar. Lees verder
ArjanMeerkerk
MereltestimonialZaanstad
De opleiding heeft me geholpen oog te houden voor de maatschappelijke waardecreactie van mijn werk”
Ik ben werkzaam binnen het maatschappelijk domein van een gemeente en houd me als controller bezig met het vluchtelingenvraagstuk en onderwijs. Mijn vorige opleiding tot RA was voornamelijk toegespitst op de private sector, in mijn huidige functie heb ik meer behoefte aan publieke bagage. De CPC opleiding plaatst het vak van controller in de context van de publieke sector en helpt me om oog te houden voor de maatschappelijke waardecreatie van mijn werk.
Lees verder

foto Stuurman klein“Een interessant en nuttig netwerk erbij”
Ik ben de studie met name gaan doen om meer theoretische bagage te krijgen als controller in de publieke sector. De focus van de controller binnen publieke sector is vaak breder dan in de private sector: doestellingen zijn vaak niet eenduidig, niet financiële informatie speelt een belangrijke rol en de publieke sector kent haar eigen specifieke rechtsvormen, verantwoordingslijnen en belangentegenstellingen. De studie heeft mij vooral geleerd hoe je hier naar kan kijken en hoe je afhankelijk van de situatie kritisch kan adviseren. Lees verder
“Een schot in de roos”
Voor mij is de CPC-opleiding een schot in de roos. Na een behoorlijke dosis financiële ervaring in het bedrijfsleven te hebben opgedaan, maakte ik met mijn eerste baan in de zorg de omschakeling naar de not-for-profit sector. Ik koos voor de CPC opleiding omdat ik de behoefte had aan verdieping van mijn kennis over de inrichting van de publieke sector, de bestuurlijke cultuur en de wettelijke kaders. Lees verder
foto Fijn v Draat klein
foto Den Oudsten klein“Ik heb geleerd hoe een financieringssystematiek doorwerkt in een organisatie”
Voor mij heeft de opleiding veel betekend om de bedrijfsvoering van de gevangenis als bijzondere overheidsinstelling in de vingers te krijgen. Ik heb geleerd hoe een financieringssystematiek doorwerkt in een organisatie. Hoe je processen inricht. Maar ook wat het betekent om in een organisatie te werken met een politieke context. Daar is de opleiding prima op toegesneden. Lees verder
“Het totaalplaatje bepaalt het perspectief”
Ik heb in de opleiding geleerd anders te denken. Vroeger werkte ik vanuit de details naar een bepaalde begroting toe. Maar een bestuur denkt vooral vanuit het totaalplaatje. Dat bepaalt het perspectief. Het denken vanuit een helikopterview werd voor mij een nieuwe dimensie die ik dankzij de opleiding heb ontdekt. Je krijgt er veel nieuwe ideeën aangereikt waardoor je eigen kennis in een bredere context komt te staan. Dat kunnen ze bij de VU heel goed! De opleiding heeft mij meer bewust gemaakt van mijn positie in het geheel. Ik herken nu processen veel sneller en kan nu gemakkelijker tot een resultaat komen. Lees verder
foto Zwanenburg klein

Opleidingsdirecteur Public Controllers opleidingen VU

Dr. G.T. (Tjerk) Budding

Opleidingscommissie CPC opleiding

Prof. dr. S.G. van der Lecq (voorzitter)
Dr. P.M. Veen CPC (secretaris)
Drs. S. Wiersma (studentlid)
G.J. Meerkerk MSc (studentlid)

Examencommissie

Prof. dr. ir. R. Goodijk (voorzitter)
B. Faber MA

Secretariaat

T 020 598 98 65
Ehetzijlstracenter@vu.nl

Opleidingsdirecteur Public Controllers opleidingen VU

Dr. G.T. (Tjerk) Budding

Opleidingscommissie CPC opleiding

De opleidingscommissie adviseert het opleidingsbestuur over de onderwijs- en examenregeling, en zaken die met (de kwaliteit van) het onderwijs te maken hebben.

De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten:

 • Prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq (voorzitter)

 • Dr. P.M. (Pieter) Veen CPC (secretaris)

 • Ceriel van Engelen (student-lid)

 • Arjan Meerkerk (student-lid)

 • Laura Wytema (student-lid)

 • Drs. J.J. (Janeska) Koning (ambtelijk secretaris)
Examencommissie

De CPC opleiding is aangesloten bij de examencommissie van het SBE Center for Executive Education.

De examencommissie controleert de kwaliteit van de examenonderdelen van de opleiding en behandelt beroeps- en bezwaarschriften. De examencommissie is onafhankelijk van faculteit en opleiding.

De samenstelling is als volgt:

 • L.L. (Louis) Spoor RA  (docent AIS, IM, RM&IC)  [voorzitter en lid namens EMFC]

 • B.C. (Brigitte) de Graaff LLM MSc CMA (promovendus Integrated Reporting) [secretaris en lid namens EMFC]

 • Drs. K.H.G.J.M. (Kai Hang) Ho RE RA (docent PGO ITACA) [lid namens ITACA]

 • Dr. R.A.J. (Ronald) Bosman (docent PGO RMFI) [lid namens RMFI en IM]

 • W.D. (Wouter) ten Have (hoogleraar Organisatieverandering) [lid namens VM]

 • A.S.C. (Bram) Faber MA (promovendus publieke verantwoording) [lid namens CPC]

 • Drs. P.C.M. (Paul) Claes (docent Management & Control) [extern lid]

 • E. H. (Ewald) Liebegut BA (secretariaat PGO RC) [ambtelijk secretaris]

De examencommissie delegeert de kwaliteitsbeoordeling en bewaking van alle toetsen aan de toetscommissie. Voor de CPC-opleiding bestaat deze uit:

 • Prof. dr. ir. R. (Rienk) Goodijk (voorzitter)

 • A.S.C. (Bram) Faber MA (tevens lid van de CEE Examencommissie)

Secretariaat

T 020 598 98 65
Ehetzijlstracenter@vu.nl

Donderdag 16 november 2017
Lustrumcongres 'Control & Order'

VU | Auditorium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam

In het kader van het vijftienjarig bestaan van de opleiding voor controllers in de publieke en non-profitsector (CPC opleiding) aan de VU, organiseert het Zijlstra Center op donderdag 16 november het lustrumcongres 'Control & Order.  Rechtmatigheid en doelmatigheid in een nieuwe tijd.' Tijdens het congres staan we stil bij de vraag: Hoe kunnen we in control komen in een situatie van disorder? Waar kan control van toegevoegde waarde zijn, maar ook: waar liggen de grenzen van control? En welke vernieuwing van sturingsinstrumenten en gedrag is nodig om tot een situatie te komen die rigiditeit en willekeur voorkomt, maar ook voldoende bewegingsruimte biedt om tot de juiste aanpak te komen?

Programma
Het congres bestaat uit drie onderdelen. ‘s Morgens vinden parallelsessies plaats waar wetenschappers  een presentatie verzorgen over recent uitgevoerd onderzoek op het gebied van public control, governance en leadership. Belangstellenden zijn uitgenodigd om hier als toehoorder en deelnemer aan de discussie bij aanwezig te zijn. Na de lunch zijn er workshops waarbij  op een interactieve manier maatschappelijke thema’s op het gebied van public control, governance en leadership worden besproken. De workshops sluiten inhoudelijk aan bij de vraagstukken waar vanuit het Zijlstra Center aan wordt gewerkt. Het congres sluit af met een plenair gedeelte waarbij vertegenwoordigers vanuit publieke organisaties aan het woord komen die de afgelopen tijd grote slagen hebben gemaakt met het in control brengen van hun organisatie.

Call for papers
Collega wetenschappers zijn uitgenodigd een paper te presenteren tijdens het congres. Daarbij moedigen we u aan om een paper in te sturen dat betrekking heeft op het congresthema, maar ook papers over andere thema’s binnen de gebieden public control,  governance en leadership zijn  van harte welkom. De papers zullen zoveel mogelijk op inhoudelijk thema worden ingedeeld in verschillende parallelsessies. Deadline voor het inleveren van een abstract is 31 juli. De deadline voor de full papers is 25 oktober 2017.
CALL FOR PAPERS

> Op de hoogte blijven van de activiteiten van het Zijlstra Center? 

Voor meer informatie over de opleiding:

Interesse in de CPC opleiding aan de VU?

We informeren je graag verder!

Vraag de studiebrochure aan

Meld je aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op:

 • Dinsdag 27 maart – Aanschuifcollege CPC opleiding ‘Analyse rapporten kostenanalyse en tariefbepaling’, om 14.00 uur op de VU
 • Dinsdag 24 april – Voorlichtingsbijeenkomst CPC opleiding, om 16.00 uur op de VU
 • Dinsdag 15 mei – Aanschuifcollege CPC opleiding ‘Verslaggeving van de Rijksoverheid en digitalisering’, om 17.45 uur op de VU


Of neem contact op voor een individueel gesprek met een van de docenten:

T  020 598 98 65
hetzijlstracenter@vu.nl