Certified Public ControllersopleidingOpleiding tot controller in de publieke en non-profitsector (CPC opleiding)

De veranderende rol van de public controller
De postgraduate opleiding tot Certified Public Controller (CPC) van het Zijlstra Center biedt je het brede kader om jouw rol als controller in de dynamische omgeving van de publieke en non-profitsector optimaal in te vullen. De functie van public controller maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De context waarin je werkt wordt complexer, eisen en verantwoordelijkheden groter, kennis en organisatie van de beheersing van IT-systemen steeds ontontbeerlijker. Van jou als controller wordt verwacht dat je een breed gekwalificeerde professional bent die vanuit bedrijfseconomisch perspectief vooruit kan blikken, de juiste partners bij elkaar weet te brengen, belangen kan afstemmen en daarmee bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Vanuit deze visie is de CPC opleiding aan de VU ontwikkeld.

Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen
De CPC opleiding heeft veel aandacht voor het veranderende speelveld waarbinnen je als controller opereert. In een periode van twee jaar (bestaande uit 4 modules en het schrijven van een eindscriptie) werk je niet alleen aan een stevig fundament op bedrijfseconomisch vlak, maar ook aan je vaardigheden om de opgedane kennis over te brengen op anderen en je bewustzijn voor maatschappelijke waardecreatie. Gedurende de hele opleiding is er veel aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van ICT, een steeds belangrijker aspect in de uitvoering van je functie. Daarmee brengt de opleiding je in de positie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan groei en ontwikkeling, zowel voor de organisatie of sector waarin je werkt, als voor jou persoonlijk. 

MSc vervolg
Na afloop kun je met een kort aanvullend programma de Master of Science (MSc) in Accounting & Control afronden.

Van RA of RC naar CPC
Ben je al RA of RC? Dan is het mogelijk om in een verkort traject de CPC opleiding te volgen. Neem contact met ons op om een afspraak te maken om de mogelijkheden te bespreken.

Duur:
Studielast:
Kosten:
Start:
4 modules (anderhalf jaar + scriptie)
15-20 uur per week (inclusief colleges op dinsdagmiddag en -avond) 
€ 21.750,- 
Januari 2020 of september 2020
Vraag de studiebrochure aan
Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst of aanschuifcollege Het Zijlstra Center
LOSSE MODULES PUBLIC CONTROLAlumni aan het woordDirect inschrijven

Opbouw CPC opleiding

De opleiding tot Certified Public Controller (CPC) beslaat een periode van vier semesters, verdeeld over twee jaar. Gedurende die periode worden er vier modules aangeboden. Tijdens het laatste semester wordt individueel een eindscriptie geschreven. Instromers in januari starten met Module II en doen in totaal een half jaar langer over de studie.

Opbouw_CPC

Voor een uitgebreide toelichting op het programma, vraag de studiebrochure aan

Maar informatie over het volgen van de losse modules:

Meer informatie over de overige Public Controllersopleidingen van de VU


Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de CPC-opleiding beschik je over:
  • een doctoraal examen of academische master en ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie; of
  • een academisch bachelorexamen en ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie; of
  • een hbo-diploma en heb je een relevante aanvullende opleiding voltooid (bijvoorbeeld een verkorte post-hbo controllersopleiding).

En: 

  • ten minste drie jaar ervaring in een financiële, management- of beleidsfunctie.

Als je twijfelt of je voldoende kwalificeert om deel te nemen aan de CPC opleiding, neem vooral nog even contact op voor een cv-check of een individueel gesprek met een van de docenten: 

T 020 598 98 65
E hetzijlstracenter@vu.nl

Algemene voorwaarden

Aanmelden
Inschrijven kan door het inschrijfformulier, vergezeld van een digitale pasfoto, gewaarmerkte kopieën van relevante diploma’s met cijferlijsten, een kopie van je identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) en een cv.

Na ontvangst van de inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging. Indien dit door de programmaleiding nodig wordt geacht, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Als je twijfelt of je voldoende gekwalificeerd bent om deel te nemen aan de CPC-opleiding, of dat dit de geschikte opleiding is voor jou, neem vooral nog even contact op voor een individueel gesprek:
T 020 598 98 65
E hetzijlstracenter@vu.nl

De CPC-opleiding beslaat een periode van vier semesters, verdeeld over twee jaar. Gedurende die periode worden er vier modules aangeboden. Tijdens het vierde en laatste semester wordt individueel een eindscriptie geschreven.


Voor een uitgebreide toelichting op het programma, vraag de studiebrochure aan

De CPC-opleiding is bedoeld voor business controllers, concern controllers, projectleiders, (financieel) managers of adviseurs in de publieke en non-profitsector met al een aantal jaar werkervaring. 

CPCcollegezaalWat alle deelnemers gemeen hebben, is dat zij gedreven, ambitieuze, doelgerichte professionals zijn met hart voor het controllersvak en van daaruit verdere groei en ontwikkeling willen realiseren in hun organisatie. De interactie tussen de deelnemers is erg belangrijk in de CPC-opleiding: vanuit je eigen praktijk leer je van de theorie en van je medestudenten.

Van RA of RC naar CPC
Ben je al RA of RC? Dan is het mogelijk om in een verkort traject de CPC-opleiding te volgen. Neem contact met ons op om een afspraak te maken om de mogelijkheden te bespreken.

De CPC opleiding is een waardevolle investering in je loopbaan én in het publiek belang. De opleiding wordt sinds 2002 aan de VU aangeboden en heeft tot doel om controllers in publieke en non-profitorganisaties op het hoogste niveau op te leiden. Je leert diagnosticeren, analyseren en tot oplossingen van complexe vraagstukken te komen die zich vaak tot over de grenzen van je eigen vakgebied en organisatie uitstrekken. Na afloop mag je de titel CPC voeren: Certified Public Controller, een kwaliteitstitel die wordt uitgegeven door de beroepsvereniging voor Public Controllers, de EICPC. Aansluitend op de beroepsgerichte CPC-opleiding bestaat de mogelijkheid om in één semester een wetenschappelijke opleiding af te ronden: de Master of Science (MSc) in Accounting & Control.

Bovendien bouw je met de studie tegelijk aan een interessant en nuttig netwerk van collega public controllers. Het Zijlstra Center voert een actief alumnibeleid, dus ook na de opleiding kom je elkaar weer tegen bij de drukbezochte jaarlijkse alumnimiddag, de diverse evenementen voor public professionals die het Zijlstra Center regelmatig organiseert, maar ook in de collegebanken, bij het Zijlstra PE programma dat speciaal voor de alumnistudenten is ontwikkeld.

Alumni aan het woord

Homepage het Zijlstra Center