Certified Public Controllersopleiding


Contact en voorlichting


Interesse in de CPC opleiding aan de VU?

We informeren je graag verder!

Vraag de studiebrochure aan

Meld je aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op:


  • Dinsdag 26 september, 17.30 uur: Aanschuifcollege ‘Governance vanuit Europees perspectief’ door prof. Gerda van Dijk (VU).
    NEEM JE LEIDINGGEVENDE MEE NAAR DIT COLLEGE! Voor dit college nodigen we ook de leidinggevenden van de huidige studenten uit om aan te schuiven, om hen wat meer beeld van de opleiding te geven. Ook voor belangstellenden die aanschuiven geldt dat hun leidinggevenden van harte welkom zijn. Geef dit s.v.p. aan bij je aanmelding.
  • Dinsdag 7 november, 14.00 uur: Aanschuifcollege ‘Europa en internationale handel’ door prof. Raymond Gradus (VU)
  • Dinsdag 31 oktober, 16.00 uur: Informatiebijeenkomst over de CPC opleiding, op de VU
  • Vrijdag 10 november, 15.00 uur: Informatiebijeenkomst in Assen ‘De balans tussen control en vertrouwen’.
    Tijdens deze bijeenkomst wisselen we met de deelnemers van gedachten over de balans tussen control en vertrouwen. Hoe kan een overheidsinstelling of maatschappelijke organisatie bijvoorbeeld vanuit een meer risicogerichte optiek werken? En hoe kan dat bijdragen aan een doelmatiger en doeltreffender controlbestel? We delen graag de ontwikkelingen op dit gebied en hoe die terugkomen in onze opleidingen op het gebied van Public Control.
  • Dinsdag 14 november, 17.30 uur: Aanschuifcollege ‘Strategie en implementatie’ door Arjan Widlak (Kafka Brigade)

Of neem contact op voor een individueel gesprek met een van de docenten:

T 020 598 98 65
E hetzijlstracenter@vu.nl