Voor wie?

De Management Accountant of Controller vervult in de organisatie een financieel-economische functie. Deze functie wordt zowel in profit- als in non-profitorganisaties uitgevoerd. Kern van de taak van de Management Accountant is het bewaken van de economische levensvatbaarheid van de organisatie. Hij/zij vervult in bedrijfseconomisch opzicht een spilfunctie en is daarom nauw verbonden met het management van de organisatie.

Om het CMA-diploma te verkrijgen, moet vooraf of binnen 7 jaar na het behalen van beide CMA-examens 2 jaar praktijkervaring zijn opgedaan in een financieel-economische functie. Na het behalen van het CMA-titel moet elk jaar minimaal 30 uur aan voortgezette educatie besteed worden. In Nederland wordt deze educatie o.a. verzorgd door het IMA Amsterdam-Netherlands Chapter. De door het IMA gestelde eisen ten aanzien van voortgezette educatie vindt u op de website van het IMA onder CPE Requirements and rules. In het kader van voortgezette educatie kunt u meedoen met de cursus Diploma IFRS. Na afronding van deze cursus ontvangt u niet alleen Permanente Educatie (PE) punten, maar ook een officieel internationaal diploma.

Aan de Vrije Universiteit wordt ook de opleiding tot Register Controller georganiseerd. Na afronding van deze opleiding mag men de titel RC voeren en is men lid van de Nederlandse Vereniging van Registercontrollers (VRC).

De CMA-opleiding is gericht op het controllersberoep. De CMA-opleiding leidt op tot de Amerikaanse beroepskwalificatie CMA, en de controllersopleiding tot de Nederlandse beroepskwalificatie RC. IMA Europe verschaft meer informatie over de status van CMA in Europa. In Engeland wordt de CMA-opleiding georganiseerd door de Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

De oudste en tevens grootste opleiding op financieel-administratiegebied in Amerika is de opleiding tot Certified Public Accountant (CPA). Het CPA-examen valt onder de verantwoording van het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Deze organisatie heeft ruim 450.000 leden. Het CPA-examen bestaat uit de hoofdvakken Auditing, Financial Accounting and Reporting, Regulation (Federal Taxation and Business Law) en Business Environment and Concepts.