Certified Management Accountant

Toelatingseisen en aanmelden

Voor toelating tot het CMA-examen dient de kandidaat minimaal in het bezit te zijn van een bachelor's degree van een geaccrediteerde universiteit. Uiteraard geeft ook een master's degree van een Nederlandse universiteit rechtstreeks toelating tot het examen.

Het diploma van een hogeschool wordt als bachelor's degree gewaardeerd. De geaccepteerde universiteiten en hogescholen kunt u vinden op de website van het IMA.

Afgestudeerden van niet geaccepteerde universiteiten en hogescholen moeten hun diploma eerst laten beoordelen door een onafhankelijke organisatie. Zie voor meer informatie het CMA Candidate Handbook.

Kandidaten met een accountantsdiploma (RA's en AA's) kunnen in het kader van Executive Education het Diploma CMA behalen.

Bij de aanvang van de cursussen wordt van de kandidaten een vrij grondige kennis verwacht op de gebieden Financial Accounting, Management Accounting en Financial Decision Making. Voor kandidaten met onvoldoende kennis op deze gebieden worden basiscursussen gegeven. In september wordt de basiscursus Financial Decision Making gegeven. In januari en februari wordt de basiscursus Accounting georganiseerd. De basiscursussen duren 5 avonden en kunnen kosteloos gevolgd worden.


Studieadvies

In het algemeen geldt dat bedrijfseconomen (MSc Accounting of Finance) en bedrijfskundigen (MSc Financial Management) de CMA-opleiding in één jaar kunnen afronden. Zij kunnen zowel eind augustus als begin januari met de opleiding beginnen.

Voor afgestudeerden in andere studierichtingen en HBO-ers is het verstandig om te starten met CMA Part 1 in januari. Het volgen van de basiscursussen is afhankelijk van de vooropleiding. Het volgende studieschema (aanvang januari) is aan te bevelen:

2e Semester (januari-april)
  • Basiscursus Accounting;
  • CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control.
1e Semester (augustus-december)
  • Basiscursus Financial Decision Making;
  • CMA Part 2: Financial Decision Making.

Voor een individueel gesprek/advies kunt u via het secretariaatempty een afspraak maken met dhr. Elbert de With, de programmaleider van de CMA-opleiding.


Aanmelden

Aanmelding voor deelname aan de cursussen van het eerste semester (CMA Part 2) dient uiterlijk 20 augustus plaats te vinden. Voor de cursussen van het tweede semester (CMA Part 1) is de uiterste aanmelddatum 1 januari. U kunt zowel in januari als in augustus met de opleiding beginnen. 

De Amerikaanse brochure en aanmeldingsformulieren voor de CMA opleiding kunt u via onderstaande links downloaden:


De aanmeldingsformulieren kunt u per mail versturen naar: cma.sbe@vu.nl.


De inschrijving voor een cursus is definitief na de ontvangst van het aanmeldingsformulier. Eventuele afmelding dient schriftelijk te geschieden. Indien de afmelding in de derde cursusweek wordt ontvangen, hoeft geen cursusgeld te worden betaald. Bij afmelding na de derde cursusweek zal de helft van het cursusbedrag in rekening worden gebracht. De kosten van de 'review books' literatuur moeten worden betaald indien de student de boeken voor het beëindigen van de opleiding heeft ontvangen.

NB: De aanmelding voor de cursussen staat los van de aanmelding voor het examen. Een kandidaat dient zich tijdig aan te melden bij het ICMA voor deelname aan het CMA-examen.