Certified Management Accountant

Inhoud van de studie

Het hoofdvak van deze opleiding is Management Accounting and Reporting. Belangrijke onderdelen van dit vak zijn: Planning & Control, Cost Management and Accounting for Decision Making.

De examenonderdelen zijn hieronder aangegeven; tussen haakjes is bij ieder onderdeel het percentage van de examenstof aangegeven.

CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control

 • External Financial Reporting Decisions (15%);
 • Planning, Budgeting and Forecasting (30%);
 • Performance Management (20%);
 • Cost Management (20%);
 • Internal Controls (15%).

CMA Part 2: Financial Decision Making

 • Financial Statement Analysis (25%);
 • Corporate Finance (20%);
 • Decision Analysis (20%);
 • Risk Management (10%);
 • Investment Decisions (15%);
 • Professional Ethics (10%).

De examens van CMA Part 1 en CMA Part 2 worden via de computer afgenomen door middel van meerkeuzevragen (3 uur) en cases (1 uur). Deze onderdelen kunnen in willekeurige volgorde worden afgelegd.

Een nadere specificatie van het CMA-examen is opgenomen in de brochure. Een gedetailleerd overzicht van het examenprogramma is opgenomen onder Taking The Exam (Study Tips and Materials) op de website van het IMA. Alle vereisten ten aanzien van de CMA-opleiding kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook.

Slagingspercentages
De slagingspercentages van de examenonderdelen liggen sinds de jaren negentig in Nederland meestal tussen de 60% en 70%. Het gemiddelde slagingspercentage is wereldwijd 40% en in Amerika 55%. 

Cursussen CMA

Ter voorbereiding op de CMA-examens worden aan de Vrije Universiteit cursussen georganiseerd. Tijdens deze cursussen worden de hoofdlijnen van de examenstof behandeld. 

De cursussen worden gegeven op woensdagavonden in de Agorazalen. De Agorazalen bevinden zich op de derde verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De cursussen worden als regel in blokken van 15 weken van 2,5 college uren per week gegeven. In een cursusjaar worden voor alle examenonderdelen cursussen aangeboden. U kunt zowel in januari als in augustus met de cursus beginnen.


Cursus CMA Part 1:    Financial Reporting, Planning, Performance and Control
Half januari begint de cursus CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control. Aan de orde komen de vakken Financial Reporting, Management Accounting en Internal Controls. Bij onvoldoende basiskennis op het gebied van Financial en Management Accounting wordt u aangeraden de Basiscursus Accounting te volgen in januari en februari.

DocentenElbert de With (Financial en Management Accounting), Niels van Nieuw Amerongen en Albert Bosch (Internal Controls)                     
Collegedag en collegetijd    Woensdagavond van 18.45 uur tot 21.15 uur
Duur15 weken vanaf de tweede week van januari tot en met eind april

Cursus CMA Part 2:    Financial Decision Making

Begin september begint de cursus CMA Part 2: Financial Decision Making. Aan de orde komen de vakken Financial Statement Analysis, Corporate Finance, Risk Management en Accounting for Decision Making. Bij onvoldoende basiskennis op het gebied van Financial Decision Making wordt u aangeraden de Basiscursus Financial Decision Making te volgen in september. 

DocentenElbert de With (Financial Statement Analysis en Accounting for Decision Making), Urjan Claassen (Risk Management) en Peter Smidt (Corporate Finance)
Collegedag en collegetijd    Woensdagavond van 18.45 uur tot 21.15 uur
Duur15 weken vanaf de laatste week van augustus tot en met half december

Na afloop van Cursussen CMA Part 1 en CMA Part 2 en na inschrijving voor het examen kan het examen voor dit onderdeel in de maanden januari/februari, mei/juni en september/oktober worden afgelegd via de computer (computer-based testing on demand). Het examen wordt afgelegd in het Prometric Testing Center in Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via Getting Started en het CMA Candidate Handbook op de website van het IMA.

Om met succes de CMA-examens af te kunnen leggen, moet naast het volgen van de colleges iedere week ongeveer 5 uur aan zelfstudie worden besteed. Examenvoorbereiding vergt per onderdeel ongeveer 80 uur. De totale studielast (inclusief examenvoorbereiding) per examenonderdeel bedraagt voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen ongeveer 200 uur.

Literatuur

Voor het CMA-examen bestaat geen verplichte literatuurlijst. Er is wel een lijst met aanbevolen literatuur. Verder wordt een aantal vakpublicaties aanbevolen van de Financial Accounting Standards Board, het American Institute of Certified Public Accountants, de Securities and Exchange Commission en het Institute of Management Accountants. Naast deze aanbevolen literatuur en vakpublicaties zijn er 'review books' van Gleim beschikbaar met de hoofdlijnen van de examenstof, inclusief de examens en uitwerkingen van de afgelopen jaren.

De door het ICMA aanbevolen lijst met literatuur en vakpublicaties is opgenomen op onder Taking The Exam (Study Tips and Materials) op de website van het IMA. Deze lijst is verwerkt in het studiemateriaal van Gleim. Dit materiaal wordt als uitgangspunt gebruikt bij de colleges. Gleim geeft ook tips om te slagen voor het examen. Naast de boeken van Gleim zijn nog twee toonaangevende Amerikaanse tekstboeken voorgeschreven.