Certified Management Accountant

De CMA-opleiding is de Amerikaanse opleiding tot Certified Management Accountant. Het hoofdvak van deze opleiding is Management Accounting en Reporting. Belangrijke onderdelen van dit vak zijn: Planning & Control, Kostprijsberekeningen en Beslissingscalculaties. Andere belangrijke onderdelen zijn: Financial Reporting, Financial Statement Analysis, Corporate Finance, Risk Management en Internal Controls. 

De opleiding is vooral bedoeld voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen (master en bachelor degree) die een diploma met internationaal aanzien op financieel-economisch gebied willen behalen.

Ter voorbereiding op de CMA-examens wordt door het Center for Executive Education het CMA-programma georganiseerd. Het examen wordt georganiseerd door het Amerikaanse Institute of Certified Management Accountants (ICMA). Actuele informatie over het Amerikaanse CMA programma is onder CMA Certification opgenomen op de website van het Institute of Managment Accounting (IMA). Meer informatie over het CMA programma kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook.

In september 1991 is aan de Vrije Universiteit (VU) de opleiding tot Certified Management Accountant (CMA) begonnen. Het Amerikaanse maandblad Strategic Finance publiceerde in 2012 een artikel over de Nederlandse CMA-opleiding. Naast de CMA cursussen wordt bij de CMA-opleiding een programma aangeboden waarbij een diploma op het gebied van International Financial Reporting Standards (IFRS) behaald kan worden. 

Afgestudeerden kunnen deelnemen aan de jaarlijkse annual meeting en de workshops die worden verzorgd door het IMA Amsterdam-Netherlands Chapter.

Taal
Nederlands
Duur
15 weken per deel
Collegegeld

CMA Part 1: €1.400 / CMA Part 2: €1.400

Aanmelden voor
1 januari en 20 augustus
Inschrijven
Collegegeld, tijdsinvestering en aanmelden
Startdatum
Half januari en eind augustus
Vorm
Deeltijd
Interessegebied
Economie, Recht en Bestuur
Toelatingseisen

Bachelor of Master diploma