Certified Management Accountant

De CMA-opleiding is de Amerikaanse opleiding tot Certified Management Accountant. Het hoofdvak van deze opleiding is Management Accounting en Reporting. Belangrijke onderdelen van dit vak zijn: Planning & Control, Kostprijsberekeningen en Beslissingscalculaties. Andere belangrijke onderdelen zijn: Financial Reporting, Financial Statement Analysis, Corporate Finance, Risk Management en Internal Controls. 

De opleiding is vooral bedoeld voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen (master en bachelor degree) die een diploma met internationaal aanzien op financieel-economisch gebied willen behalen.

Ter voorbereiding op de CMA-examens wordt door het Center for Executive Education het CMA-programma georganiseerd. Het examen wordt georganiseerd door het Amerikaanse Institute of Certified Management Accountants (ICMA). Actuele informatie over het Amerikaanse CMA programma is onder CMA Certification opgenomen op de website van het Institute of Managment Accounting (IMA). Meer informatie over het CMA programma kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook.

In september 1991 is aan de Vrije Universiteit (VU) de opleiding tot Certified Management Accountant (CMA) begonnen. Het Amerikaanse maandblad Strategic Finance publiceerde in 2012 een artikel over de Nederlandse CMA-opleiding. Naast de CMA cursussen wordt bij de CMA-opleiding een programma aangeboden waarbij een diploma op het gebied van International Financial Reporting Standards (IFRS) behaald kan worden. 

Afgestudeerden kunnen deelnemen aan de jaarlijkse annual meeting en de workshops die worden verzorgd door het IMA Amsterdam-Netherlands Chapter.

Nieuws

De IMA heeft aangekondigd dat vanaf 1 januari 2020 heeft een nieuw CMA programma van start gaat. Vooral voor CMA Part 1 heeft dat programmawijzigingen tot gevolg. Dit heeft consequenties voor diegenen, die na 1 januari 2020 examen willen doen.

Part 1: Technologie is het beroep aan het veranderen, en we willen dat onze CMAs voorbereid zijn. Part 1 van het CMA examen zal een nieuw onderdeel Technology and Analytics omvatten.

  • Nieuwe titel: Financial Planning, Performance, and Analytics
  • Niewe inhoud: Technology and Analytics, Integrated Reporting

Part 2: Elke accounting en finance professional moet de vaardigheid hebben om een ethisch en strategisch kader voor decision making toe kunnen te passen in een complexe, digitale wereld. Binnen Part 2 van het exam zullen de onderwerpen Professional Ethics en Decision Analysis uitgebreid worden.

  • Nieuwe titel: Strategic Financial Management
  • Nieuwe inhoud: Business Ethics, Sustainability and Social Responsibility

Zie voor meer informatie de website van de IMA. 

Nederlands
15 weken per deel
CMA Part 1: €1.400 / CMA Part 2: €1.400
Half januari en begin september
Deeltijd