Certified Management Accountant

Examenprocedures

Het CMA-examen wordt sinds 1 januari 1998 via de computer afgenomen. De tentamens van de CMA Part 1 en CMA Part 2 bestaan uit 100 meerkeuzevragen en twee cases. De meerkeuzevragen bepalen voor 75% het tentamenresultaat en de cases voor 25%. U moet tenminste 50% van de meerkeuzevragen goed beantwoord hebben om door te kunnen gaan met de twee cases.

De examenonderdelen mogen in willekeurige volgorde worden afgelegd. Het resultaat van een examenonderdeel is voldoende als ruim 72% van het maximaal aantal punten is behaald. De uitslag van een tentamen wordt zes weken na afloop van een testperiode gegeven door het ICMA. De twee onderdelen van het CMA-tentamen moeten binnen drie jaar na inschrijven bij het ICMA worden afgerond. Daarna vervallen de behaalde cijfers. Het CMA-examen wordt in het Engels afgenomen. Er zijn testperioden (test windows): januari/februari, mei/juni en september/oktober. De verantwoordelijkheid voor het CMA-examens ligt bij het ICMA. Gedetailleerde informatie over de examenprocedures kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook.

Computer-Based Testing on Demand

Vanaf 1 januari 1998 wordt het examen via de computer afgenomen. Na aanmelding bij het ICMA voor een examenonderdeel krijgt een kandidaat gedurende een testperiode van 2 maanden de tijd om in dit onderdeel examen te doen. Gedurende deze maanden kan in principe op iedere dag examen worden gedaan. De examens worden afgenomen in één van de Prometric Test Centers. In Europa zijn testcentra gevestigd in o.a. Amsterdam, Brussel, Berlijn, Frankfurt, Londen en Parijs.

Aanmelding Examen

Om deel te mogen nemen aan het examen moet u lid zijn van het IMA. U kunt zich het beste online aanmelden via de website van het IMA onder het kopje IMA Membership (Professional Membership). Een kandidaat dient zich voor deelname aan een examenonderdeel bij het testcentrum op te geven bij het ICMA via Getting Started.

Na het slagen voor de twee onderdelen kunt u het CMA-diploma aanvragen. U moet dan ook een gewaarmerkte kopie van uw bul (Engelstalig) opsturen. Het secretariaat van de CMA-opleiding kan uw bul waarmerken.