Certified Management Accountant

Contact en voorlichting

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het CMA-secretariaat.  


Secretariaat SBE PGO CMA opleiding 
Kamer HG 6A-51 (6e verdieping VU Hoofdgebouw)
Mw. Jessie Boots en mw. Michelle Velthuizen

Tel.: 020 - 598 6110 
E-mail: cma.sbe@vu.nl

Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdagmiddag.


Postadres

Vrije Universiteit Amsterdam  
SBE Postgraduate School CMA-opleiding  
De Boelelaan 1105  
1081 HV Amsterdam


Voorlichtingsbijeenkomst

Jaarlijks wordt in mei door de VU Executive Education, o.a. CMA-opleiding, een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. 

Voor de eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst in mei kunt u zich aanmelden via het e-mailadres cma.sbe@vu.nl en/of via het aanmeldformulier Voorlichtingsbijeenkomsten VU Business School. 

Voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst kunt u alvast de brochure van de CMA-opleiding downloaden.


Studieadvies

Voor een individueel gesprek/advies kunt u via het secretariaat een afspraak maken met dhr. Elbert de With, de programmaleider van de CMA-opleiding.