Collegegeld, tijdsinvestering en aanmelden

Collegegeld

Onderstaand de kosten van de beide CMA cursussen, inclusief het Gleim CMA review book à €150*.

2e semester  CMA Part 1: Financial Planning, Performance and Analytics €1.500*
1e semester  CMA Part 2: Strategic Financial Management €1.500*

 * Prijswijzigingen onder voorbehoud.

De basiscursussen zijn gratis.

Kosten overige literatuur
Naast het Gleim CMA review book wordt tijdens de colleges gebruik gemaakt van nog één tekstboek. Dit boek kost ongeveer €75 en kan worden aangeschaft bij de VU-boekhandel.

Kosten IMA
Naast de kosten bij de VU moet nog rekening gehouden worden met de kosten bij het IMA. Deze kosten zijn als volgt:

IMA Lidmaatschap (inclusief éénmalig $15 registratiekosten)$245*
CMA Entrance Fee$250*
Examengeld CMA Part 1$415*
Examengeld CMA Part 2$415*

  * Prijswijzigingen onder voorbehoud 

De betalingen naar Amerika moeten per creditcard plaatsvinden.


Tijdsinvestering

Voor elk deel worden de colleges gegeven op woensdagavond gedurende 15 weken. Een woensdagavond kent 2,5 uur colleges (18.45-21.15 uur). Zelfstudie vraagt ongeveer 5 tot 7,5 uur per week, afhankelijk van de vooropleiding.

De ervaring leert dat cursisten, die het examen CMA Part 1 of CMA Part 2 succesvol willen afleggen, naast de colleges en zelfstudie nog 50-75 uur aan voorbereiding per examenonderdeel dienen te besteden.


Aanmelden

Aanmelding voor deelname aan de cursussen van het eerste semester (CMA Part 2) dient uiterlijk 1 september plaats te vinden. Voor de cursussen van het tweede semester (CMA Part 1) is de uiterste aanmelddatum 15 januari. U kunt zowel in januari als in september met de opleiding beginnen. 

De Amerikaanse brochure en aanmeldingsformulieren voor de CMA-opleiding kunt u via onderstaande links downloaden:

De aanmeldingsformulieren kunt u per mail versturen naar: cma.sbe@vu.nl.

De inschrijving voor een cursus is definitief na de ontvangst van het aanmeldingsformulier. Eventuele afmelding dient schriftelijk te geschieden. Indien de afmelding in de derde cursusweek wordt ontvangen, hoeft geen cursusgeld te worden betaald. Bij afmelding na de derde cursusweek zal de helft van het cursusbedrag in rekening worden gebracht. De kosten van de 'review books' literatuur moeten worden betaald indien de student de boeken voor het beëindigen van de opleiding heeft ontvangen.

Cursisten, die het examen niet succesvol hebben kunnen afgeleggen, mogen gratis meedoen met een herhalingscursus CMA Part 1 (september) en CMA Part 2 (mei).


NB: De aanmelding voor de cursussen staat los van de aanmelding voor het examen. Een kandidaat dient zich tijdig aan te melden bij het ICMA voor deelname aan het CMA-examen.