Leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials

Data

De leergang bestaat uit zes avondsessies (18:00 - 21:00 uur) op 30 oktober, 6, 20, 27 november, 4 en 11 december 2019.

Inhoud van de leergang

Deze leergang voor professionals in financiële functies bouwt voort op de leergang business analytics voor financials. In zes avonden worden onderwerpen op het gebied van data governance, big data, advanced analytics en de invloed van big data op het business model van bedrijven behandeld.

De leergang wordt afgesloten met een sessie gewijd aan wetgeving/privacy rond het gebruik van data. In de leergang wordt gebruik gemaakt van praktijk cases en wordt toepassing veelvuldig geoefend zodat deelnemers zich zelf de benodigde vaardigheden en technieken eigen maken.

Blok I Data Governance en Big Data Infrastuctures


Data governance
In het blok data governance staat de data-infrastructuur centraal. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welke elementen een rol spelen bij het opzetten van de data infrastructuur en het vormgeven aan een robuuste data governance. Onderwerpen die daarbij zoal aan de orde komen zijn de data driven onderneming, master data management, data warehouse, data modellering, extract, transform & load instrumenten en data kwaliteit.

Big Data Infrastuctures
Om met zeer grote hoeveelheden (‘big’) data te kunnen werken zijn specifieke infrastructuren nodig die vaak gedistribueerd zijn en een grote opslag- en rekencapaciteit vereisen. In deze sessie wordt aandacht besteed aan deze infrastructuren: welke varianten zijn er, hoe kunnen ze worden opgezet en hoe kunnen ze worden gebruikt om zo efficiënt mogelijk data op te slaan en algoritmes te draaien over de data?

Blok II Advanced Analytics


Advanced analytics
Data spelen een steeds belangrijkere rol in de ondersteuning van beslissingen. Dat eist dat die data ook op een adequate wijze gebruikt en geanalyseerd worden. Dit vereist kennis van technieken uit de statistiek. In deze sessie wordt ingegaan op een aantal veelgebruikte technieken voor o.a. het opstellen van forecasts en het modelleren van een toekomstige situatie ter ondersteuning van de besluitvorming binnen organisaties.

Predictive Modeling
In veel beslissingsvraagstukken moet worden uitgegaan van aannames omtrent toekomstige gebeurtenissen om tot beslissingen te kunnen komen. Data, en meer in het bijzonder de patronen ontleend aan historische data, kunnen ons iets over de toekomst zeggen. Het proces om van data naar een model te komen om een zo goed mogelijke voorspelling van de toekomst op te kunnen stellen heet predictive modelling. In deze sessie geven we een overzicht van de meest relevante technieken en passen die toe op vraagstukken uit de praktijk.

Blok III Impact business & society


Data-driven Business Model Innovation
De hoeveelheid data die wordt opgeslagen groeit exponentieel en heeft grote gevolgen voor organisaties. De beschikbaarheid van big data zorgt voor innovatie en ontwricht daarmee bestaande bedrijfsmodellen. In deze sessie gaan we in op de consequenties van big data voor de manier waarop organisaties waarde creëren. We behandelen door big data gedreven innovatie en de invloed die dit heeft op het bedrijfsmodel. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hoe je als organisatie kunt inspelen op de mogelijkheden van (big) data & analytics.

Wetgeving en privacy
Rond het verzamelen, bewaren en gebruiken van data spelen privacy vraagstukken waarop in de sessie dieper wordt ingegaan.

Certificering en PE

Na het votooien van de leergang ontvangt u een certificaat van de EMFC-opleiding en krijgt u 18 PE-punten.

Doelgroep leergang

De leergang bouwt voor op de Leergang Business Analytics voor Financials, zoals die dit voorjaar door de EMFC/RC opleiding is verzorgd. De doelgroep van deze leergang zijn afgestudeerde register controllers, register accountants en andere ervaren financial professionals die dit voorjaar de leergang gevolgd hebben dan wel op andere wijze al enige ervaring hebben opgedaan met het toepassen van analytics in de ondersteuning van beslissingen binnen ondernemingen en die de wens hebben zichzelf verder te bekwamen op de toepassing van data en data analytics in de beslissingsondersteunende rol van de financiële functie.

Bij het ontbreken van enige ervaring is het mogelijk om tóch deel te nemen aan de leergang Advanced Analytics door voorafgaand aan de leergang een speciaal te organiseren extra college te volgen op woensdag 9 oktober 2019 van 18.00 - 21.00 uur. Tijdens dit college worden in zeer beknopte vorm de highlights uit de leergang Business Analytics en de basisvaardigheden t.a.v. de behandelde statistics besproken, opdat er een goede aansluiting is met de onderwerpen in de leergang Advanced Analytics.

Deelname aan dit extra college kost € 295,- (inclusief broodje en cursusmateriaal) en is alleen mogelijk in combinatie met het volgen van de leergang Advanced Analytics.

Docenten


Prof. dr. Bert Steens RC
Bert Steens is programmadirecteur en hoogleraar aan de Executive Master of Finance & Control opleiding (RC-opleiding, controllersopleiding) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn praktijkervaring heeft hij opgebouwd vanaf 1987 bij AkzoNobel, EY (partner, 1999-2001 en 2005-2018) en Capgemini (vice president, 2001-2005). Hij is econometrist (drs./MSC Erasmus University Rotterdam EUR), register controller (RC, Vrije Universiteit Amsterdam) en Master of Change Management (SIOO Utrecht) en is gepromoveerd op een onderzoek naar invloeden van transfer pricing op economische waardecreatie. Zijn onderwijs en onderzoeksonderwerpen betreffen investeringsbeoordeling, waardemanagement, management accounting, data analytics toepassing op het vlak van management accounting. Hij is ook werkzaam als adviseur op het vlak van management accounting en control vraagstukken en gerelateerde data analytics toepassingen (onder meer als partner-contractor van EY).

Prof. dr. Frans Feldberg
Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter en lid van het dagelijks bestuur van The Amsterdam Center for Business Analytics ( www.acba.nl ), een multidisciplinair onderzoeksinstituut aan de VU op het gebied van big data, business analytics en data science.

ACBA werkt samen met een variëteit aan bedrijven aan big data en business analytics-projecten. Als business consultant heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van "data & analytics driven" bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen.

Inschrijving en kosten

De kosten van deelname aan de leergang bedragen EUR 2250. Indien wij uw inschrijving vóór 1 oktober 2019 ontvangen, geldt een vroegboekkorting van EUR 400 en betaalt u EUR 1850.

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de website.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Patty Faase of Ewald Liebegut, telefoon 020 598 6035, e-mail controllers.sbe@vu.nl