Alumni Compliance & Integriteit Management

De opleiding verzorgt zelf het alumnibeleid. Zij organiseert 1 à 2 keer per jaar een bijeenkomst met als doel ontwikkelingen op het vakgebied te bespreken, evenals het faciliteren van (onderlinge) contacten. Verder worden de alumni uitgenodigd voor het jaarlijkse symposium van de opleiding.


Afgestudeerden van de opleiding Compliance & Integriteit Management worden opgenomen in het Register EMoC


empty

emptyempty

emptyemptyAlumni emoc