Opleidingen Business Analytics, Data Science & IT

Big Data in de publieke sector
Zes masterclasses over de wijze waarop big data en business analytics prestatie-beoordeling en besluitvorming in het publieke domein ten goede kunnen komen. Wat zijn de technische mogelijkheden, wenselijkheden, (wettelijke) beperkingen en organisatorische uitdagingen waar u mee te maken krijgt?

Business Analytics & Data Science
Het vermogen van organisaties om data (‘big data’) om te zetten in kennis en inzichten wordt steeds belangrijker. Organisaties voorzien een toenemende behoefte aan kennis op dit gebied. Om in deze behoefte te voorzien, heeft de VU de opleiding ‘Business Analytics & Data Science’ ontwikkeld.

Leergang Business Analytics voor Financials
Performance management kan niet meer zonder data analytics. De leergang Business Analytics wordt daarom aangeboden voor financials die zichzelf willen bekwamen op dit vlak om goed voorbereid te zijn op een snel toenemende rol van data voor de beslissingsondersteunende rol van de financiële functie.

Leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials
Deze leergang bouwt voort op de leergang business analytics voor financials. Onderwerpen die worden behandeld zijn data governance, big data, advanced analytics en de invloed van big data op het business model van bedrijven.

Leergang Econometric Methods: Theory and Practice
Big Data, regression methods, forecasting, value-at-risk; your professional environment is becoming more and more quantitative. If you want to enhance your professional skills, and update your knowledge, this course is for you.

Leergang Time-Series Econometrics and Data Science
Are you looking to improve your forecasting and prediction skills? Would you like to improve or brush-up your knowledge of time-series econometrics and data science? This certificate covers all practical aspects of forecasting and prediction of timeseries data and follows a hands-on approach. We focus on the practical design and estimation of dynamic econometric models, forecasting techniques, dynamic policy analysis, modeling stationary and non-stationary time-series, working with panel data, and state-space models.

IT-Audit, Compliance & Advisory
Tijdens deze brede masteropleiding worden vanuit het oogpunt van oordeelsvorming en advisering strategische, tactische en operationele vraagstukken behandeld betreffende de techniek en organisatie van IT.

Digital Auditing
Het eerste postgraduate programma specifiek opgezet voor financial auditors. Dit programma slaat de brug tussen de wereld van financial audit en IT audit. Na afronding van dit programma kun je effectief en succesvol functioneren in een omgeving gedreven door technologie.

Digital Innovation & Transformation
Digitale transformatie: we horen het overal en we moeten er allemaal mee aan de slag. Maar waarom? Wat is digitale transformatie precies? Wat zijn zowel kansen als uitdagingen voor organisaties? Wat vraagt digitale innovatie van onze manier van werken en organiseren? Met welke ethische vraagstukken en sociale consequenties moet ik rekening houden?

Geographical Information Sciences
GIS is seen increasingly as an essential tool in many areas of government and business. The VU offers part-time distance-learning MSc-programmes.

Leergang Datagedreven Sturing in de Publieke Sector
Bevlogen hoogleraren en experts uit de praktijk maken de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar concrete handvatten voor jouw dagelijkse werkzaamheden. Na de leergang ben je in staat om de verandering van datagedreven sturing succesvol vorm te geven in jouw organisatie.